Inteligentne rozwiązania dla PRZEMYSŁU 4.0 INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
DLA PRZEMYSŁU 4.0

NAJNOWSZE TRENDY – TRANSFORMACJA CYFROWA


XXI wiek to wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności każdej organizacji. Dziś posiadanie kompleksowej wiedzy (szkoleń i kursów z zakresu transformacji cyfrowej) umożliwiającej poznanie reguł gospodarki, w której przewagę konkurencyjną zdobywa się poprzez umiejętność zastosowania różnych narzędzi z zakresu informatyki jest bezcenne. Świadomy wybór odpowiednich systemów zarządzania przedsiębiorstwem pozwoli efektywnie zarządzać produkcją czy magazynem.

Jak przekształcić firmę przyszłości zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0? Czym jest przedsiębiorczość technologiczna? Jak rozpoznawać i identyfikować technologiczne trendy rynkowe związane z transformacją cyfrową? Odpowiedzi możemy znaleźć w inteligentnych rozwiązaniach sprofilowanych dla Przemysłu 4.0.


Skorzystaj ze szkoleń z Transformacji cyfrowej! Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla Przemysłu 4.0 przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.

  SZKOLENIA DLA PRZEMYSŁU 4.0 - NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Wiemy jak kluczową rolę w XXI wieku ogrywa dobór odpowiednich mechanizmów, narzędzi oraz metodyk w procesie rozwoju świadomych przedsiębiorstw. Polecamy — stworzone przez ekspertów i konsultantów CERTES — najnowsze szkolenia w ramach INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ dla Przemysłu 4.0.
   

  WPROWADZENIE DO PRZEMYSŁU 4.0

  W trakcie szkolenia uczestnik pozna historię rewolucji przemysłowej, pozna zakres obszarowy Przemysłu 4.0. oraz poszerzy wiedzę z zakresu cyfrowej transformacji i ekosystemu Przemysłu Przyszłości. Dowie się jakimi kompetencjami powinien charakteryzować się Lider P4.0, a jakimi Inżynier P4.0. Pozna metodologię badania gotowości cyfrowej oraz przekona się jak ważne jest holistyczne podejście.

   

  BADANIE GOTOWOŚCI CYFROWEJ

  Badanie gotowości cyfrowej to obszar, w którym rozwijane są kompetencje związane z digitalną transformacją. Poznanie zakresu zmiany, narzędzi do badania gotowości cyfrowej, określenia obszarów, od których należy rozpocząć cyfryzację. Warsztat pomorze liderom zmiany w określeniu celów transformacji, pokaże również jak prowadzić rozmowy z dostawcami technologii. Szkolenie wskaże jakimi kompetencjami charakteryzuje się lider P4.0.

   

  SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU

  Celem szkolenia jest wiedza dotyczącą zakresu funkcjonalnego systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Szkolenie pozwoli na poznanie trendów rynkowych związanych z systemami zarządzania produkcją, magazynem i przedsiębiorstwem. Pozwoli na świadomy wybór odpowiedniego systemu.
   

   

  ZARZĄDZANIE PRODUKTEM - INTELIGENTNY PRODUKT

  Zarządzanie produktem/usługą ma szczególne znaczenie w procesie budowania wartości w oparciu o tzw. inteligentny produkt/usługę. Podczas warsztatu uczestnicy zrozumieją czym charakteryzuje się inteligentny produkt/usługa, zrozumieją jakie korzyści płyną z zastosowania inteligentnych rozwiązań i wykorzystania danych w projektowaniu produktów/usług. Dowiedzą się także jak zastosować narzędzia PLM.

   

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA

  Umiejętność identyfikacji potencjalnych korzyści z wykorzystywania nowych technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności firmy to kluczowa kompetencja przyszłości. Kompetencja ta obejmuje również zdolność rozpoznawania i identyfikacji technologicznych trendów rynkowych związanych z transformacją cyfrową.
   

   

  ZARZĄDZANIE CYFRYZACJĄ W INTELIGENTNEJ FABRYCE

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji do zrozumienia wizji inteligentnej fabryki oraz identyfikacji potencjalnych korzyści. Szkolenie pomoże dostrzec różnice funkcjonowania procesów fabryk nastawionych na produkcję masową i spersonalizowaną. Uczestnicy dowiedzą się jak charakteryzować podstawowe wskaźniki efektywności procesów produkcyjnych w tym OEE, ROI, wskaźniki produktywności.

   

  CYBERBEZPIECZESŃTWO

  Celem szkolenia jest określenie zasad bezpieczeństwa systemów biorących udział w produkcji, zasad komunikacji pomiędzy maszynami, maszynami a człowiekiem oraz pomiędzy poszczególnymi elementami sieci przemysłowej. Kurs zwiększa świadomość w zakresie cybernetycznych zagrożeń i dostarcza wiedzy, dzięki której można je znacząco zredukować.
   

   

  GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

  Celem szkolenia jest określenie nowoczesnych technik opisów procesów. Określenie działania związanego z integracją systemów w firmie. Poznania metod cyfryzacji dokumentów (tak po stronie technicznej jak i biurowej). Zasad analizy dużych zbiorów danych. Wykorzystania zasobów chmurowych.
   
  BUSINESS CASE STUDY

  Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi projektami rozwojowymi, prezentującymi nasze doświadczenie i stosowane rozwiązania w ramach Przemysłu 4.0. W ostatnich latach realizowaliśmy wiele różnorodnych projektów dla Klientów z rozmaitych branż.
   


  POWIĄZANE PRODUKTY