Obszar:
Zarządzanie talentami

Utalentowany i skuteczny zespół – odkrywanie talentów i budowanie mocnych stron

Instytut Gallupa przeprowadził ogólnoświatowe badanie, mające na celu znalezienie wspólnych mianowników wśród efektywnych przywódców. Pierwotne hipotezy, zakładające, że większość liderów charakteryzuje się charyzmą, inteligencją emocjonalną czy proaktywnością, nie znalazły potwierdzenia w wynikach badania. Jedyną wspólną cechą wszystkich liderów była znajomość własnych mocnych stron (talentów) i umiejętność ich świadomego wykorzystania. W wyniku badania powstał jeden z fundamentów modelu mocnych stron Gallupa: „do celu może prowadzić wiele różnych dróg – znajdź tę, która będzie dla Ciebie najbardziej efektywna”.

 

Co się wydarzy, kiedy pomyślimy o tym, co jest w porządku z ludźmi,
zamiast skupiać się na tym, co jest z nimi nie tak?

Donald O. Clifton


Model mocnych stron Gallupa zmienia sposób myślenia na temat rozwoju pracowników. Zamiast poszukiwać w nich deficytów i poświęcać energię na ich niwelowanie, nowy model zakłada rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celów.

Najnowsze badania dotyczące poczucia satysfakcji w pracy wskazują, że jednym z kluczowych elementów wzmacniających zaangażowanie, jest świadomość pracownika, że jego pracodawca wykorzystuje te jego kompetencje, które on sam uznaje za swoje najmocniejsze zasoby. Rozpoznawanie i wzmacnianie talentów pracowników jest działaniem, które także, w równym stopniu, podnosi efektywność i satysfakcję z pracy.

Cele projektu

  • Poznanie własnych Talentów wg Gallupa
  • Zwiększenie poziomu świadomości na temat własnego potencjału każdego Uczestnika badania
  • Umiejętność wykorzystania narzędzi wspomagających budowanie silnej i wiarygodnej marki własnej
  • Zbdowanie świadomości na temat wpływu talentów na kształtowanie efektywności zawodowej oraz umiejętności wykorzystania jej w komunikacji i we współpracy w zespole

Idea badania


Wyniki wieloletnich badań Gallup Organization sugerują, że najbardziej efektywne są osoby, które znają swoje silne strony i zachowania. Są one w największym stopniu zdolne do opracowywania strategii pomagających im w spełnianiu lub przekroczeniu oczekiwań życia codziennego, zawodowego i rodzinnego.

Przegląd zdobytej wiedzy i umiejętności może dostarczyć podstawowej orientacji, co do posiadanych możliwości, ale prawdziwe zrozumienie przyczyn sukcesu i osiągnięć można uzyskać dopiero dzięki zrozumieniu swoich wrodzonych uzdolnień.

Zestawienie „Twoje Główne Cechy” przedstawia pięć dominujących cech charakteru osoby badanej, uporządkowanych w kolejności wynikającej z udzielonych odpowiedzi w badaniu StrengthFinder.
Jest to pięć najważniejszych cech spośród 34 mierzonych.

Znajomość głównych cech jest szczególnie ważna w aspekcie maksymalnego wykorzystania posiadanych uzdolnień w celu odnoszenia sukcesów. Koncentrując się na swoich głównych cechach - na każdej z osobna oraz na ich konfiguracjach, można zidentyfikować swoje uzdolnienia, aby rozwijać je w silne strony i dzięki temu osiągać sukcesy osobiste i zawodowe.

Lista talentów identyfikowanych wg Gallupa:
Aktywator, Analityk, Bezstronność, Bliskość, Czar, Dowodzenie, Dyscyplina, Elastyczność, Empatia, Indywidualizacja, Integrator, Intelekt, Komunikatywność, Kontekst, Maksymalista, Naprawianie, Odkrywczość, Odpowiedzialność, Optymista, Organizator, Osiąganie, Poważanie, Pryncypialność, Rozwaga, Rozwijanie innych, Rywalizacja, Strateg, Uczenie się, Ukierunkowanie, Wiara w siebie, Wizjoner, Współzależność, Zbieranie, Zgodność.Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!


    Przykładowe produkty z kategorii Akademia Rozwoju