Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Trening osobistej skuteczności

„Wraz ze zrozumiałym niepokojem, który wynika ze stawania twarzą w twarz z naszym indywidualnym potencjałem, idzie niewzruszona radość z tej potencjonalności.”

– Martin Heidegger, 1962

Cele szkolenia


Szkolenie otwarte „Trening osobistej skuteczności” ma na celu przybliżenie najbardziej istotnych technik oraz narzędzi, które pomogą wzmocnić efektywność w sferze zawodowej. Samo przyswajanie wiedzy można rozpatrywać jako umiejętność, „naukę uczenia się”. By być skutecznym należy, między innymi, wiedzieć jak planować i ustalać priorytety zadania, wyznaczać cele, zarządzać czasem i dbać o samodyscyplinę. Korzystanie z procedur i narzędzi usprawniających efektywność osobistą w kontekście pełnionej funkcji zawodowej znacznie ułatwi osiąganie obranych celów. Uczestnicy nauczą się dobierać odpowiednie narzędzia do realizacji celów oraz zaplanowanych wcześniej działań. Szkolenie pomoże w odkrywaniu zasobów automotywacji oraz wypracowaniu najskuteczniejszych metod jej podtrzymywania.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: