Szkolenia menedżerskie

Management 3.0
- zwinne przywództwo

Cele szkolenia

Management 3.0 jest synonimem zwinności w zarządzaniu. U podstaw trzeciej, rewolucyjnej generacji w zarządzaniu leży silne przekonanie, że każdy zespół posiada wszelkie kompetencje oraz wysoką motywację wewnętrzną do realizacji zadań. Taki zespół skoncentrowany jest także wokół podejścia empowerment (jest zaangażowany, zmotywowany do podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania). Wiodącym wyróżnikiem M 3.0 jest również to, że taki zespół nie potrzebuje silnego nadzoru czy zwierzchnictwa, bowiem znacznie skuteczniejsze efekty przynosi podejście samoorganizującego się zespołu.

Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi Management 3.0 w swoich realiach zawodowych, umiejętność budowania zespołu w oparciu o postulaty M 3.0, umiejętność diagnozowania w swoim podejściu menedżerskim obszarów, które warto usprawnić oraz postawić na zwinność. Formuła szkolenia pozwala także doświadczyć oraz praktycznie wykorzystać narzędzia niezbędne do budowania samoorganizujących, zaangażowanych oraz wysokowydajnych zespołów.


Korzyści dla uczestnika

 • Dowie się, co stoi za transformacją przywództwa na przestrzeni ostatnich kilku dekad
 • Dowie się, co może zyskać wdrażając postulaty Management 3.0 w swojej pracy
 • Pozna narzędzia i techniki, które pozwolą budować wysokowydajne zespoły
 • Dowie się w jaki sposób kreować motywację wewnętrzną, realizować postulaty samoorganizacji z perspektywy Lidera

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie zaangażowanych zespołów, które efektywnie realizują cele biznesowe Organizacji
 • Kreowanie kultury organizacyjnej opartej na współodpowiedzialności za rezultaty pracy
 • Wzrost zaangażowania pracowników w procesy uczenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji, samorozwoju
 • Zbudowanie przewagi konkurencyjnej – wzrost atrakcyjności pracodawców w oczach pracowników oraz otoczenia biznesowego

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla osób, które sprawują funkcje liderskie (kierownik projektu, menedżer, kierownik, moderator zespołów innowacyjnych etc.) w każdej branży. Szkolenie pozwala dostrzec perspektywę zmiany podejścia w zarządzaniu (szczególnie w podejściu M 1.0 i M 2.0) na podejście zwinne, bazujące na empowerment oraz samoorganizacji. Poza solidną dawką inspiracji liderzy dowiedzą się w jaki sposób (poprzez praktyczne sposoby i narzędzia) budować wysokowydajne i zaangażowane zespoły, którym przyświeca współodpowiedzialność oraz konieczność realizacji celów zespołowych.

  Szkolenie odbywa się w formule interaktywnego warsztatu, gdzie aktywny udział Uczestników szkolenia sięga ok. 80% czasu trwania szkolenia. Podczas szkolenia Uczestnicy wezmą udział w szeregu symulacji, case-studies, gier ukazujących realia Management 3.0 oraz sposoby realizowania postulatów M 3.0 w codziennej pracy.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: