Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Profesjonalna obsługa Klienta wewnętrznego

Cele szkolenia

Celem szkolenia otwartego „Profesjonalna obsługa Klienta wewnętrznego” jest pozyskanie/ujednolicenie wiedzy w zakresie współpracy z Klientem wewnętrznym. Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę odkryć, jak współcześnie wygląda podejście do obsługi Klienta wewnętrznego. Uczestnicy uświadomią sobie własną rolę w procesie budowania lojalności i satysfakcji Klientów. 

Podczas szkolenia, Uczestnicy pozyskają wiedzę i praktykę m.in. w zakresie komunikacji z Klientem wewnętrznym, technik szybkiego rozwiązywania problemów, a także przydatnych technik, które pozwolą zarządzić trudnymi sytuacjami i budować partnerskie relacje.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: