Szkolenia Zarządzanie organizacją

Zarządzanie strategiczne

Cele szkolenia

Szkolenie „Zarządzanie strategiczne” jest przeznaczone dla kadry menadżerskiej, osób które kierują zespołami, są odpowiedzialne za formułowanie celów strategicznych i tworzenie planów dla całej organizacji oraz poszczególnych pionów, jednostek organizacyjnych etc. Program zatem skupia się wokół: metodologii planowania strategicznego (formułowania optymalnych strategii i opracowania efektywnych wdrożeń) i zasad wdrażania strategii oraz korelacji działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym wytyczonym u szczytu organizacji. Jednocześnie program i sposób pracy na spotkaniu zmusza Uczestników do debat, pracy w zespołach, kreowania pomysłów i dyskutowania optymalnych rozwiązań. Pozwala patrzeć na problemy nie tylko z perspektywy własnego działu, ale całej organizacji. Wymaga pracy analitycznej, wyciągania wniosków i proponowania działań. Szkolenie pomaga „wyjść z silosów”, otworzyć się na innych i pokazuje zalety współpracy.


Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie świadomości biznesowej, pokazanie szerokiego kontekstu funkcjonowania organizacji biznesowej, czynników i zjawisk, od których zależy i na które może mieć wpływ
 • Uświadomienie Uczestnikom, że siłą organizacji jest wytyczenie strategii sukcesu organizacji, efektywne wdrożenie tej strategii w całej organizacji i we własnym dziale oraz kierowanie się strategią w codziennej pracy
 • Wyposażenie Uczestników w stosowne rozwiązania, metody i narzędzia służące do planowania strategicznego i do rewizji strategii
 • Umiejętność wyznaczania celów operacyjnych w swoim obszarze

Korzyści dla organizacji

 • Zrozumienie strategii biznesowej
 • Budowanie świadomości biznesowej
 • Budowanie zaangażowanych zespołów
 • Wyższe wyniki biznesowe

Program szkolenia


 1. Formułowanie strategii organizacyjnej
 • Odniesienie do wizji i misji organizacji:
  • Definicja, po co wizja, kto nad nią pracuje
  • Wytyczne do opracowania wizji i misji
  • Przykłady i inspiracje
 • Opracowanie wizji lub misji organizacji
 • Wytyczenie wyznaczania celu (wg techniki SMART) – definicje, zastosowanie
 • Wytyczenie celu biznesowego na rzecz strategii
 • Metoda opracowania kierunków strategicznych za pomocą strategii reagowania na otoczenie:
  • Możliwości i działania konieczne (Utrzymanie, Wzmacnianie, Wykorzystanie, Korekta, Rezygnacja, Przeciwdziałanie, Dostosowanie)
 • Sesja kreatywna (wg wzorca Sesji Kreatywnej):
  • Metody, zasady, struktura
  • Praca mieszanych zespołów, waga komunikacji
 • Określenie kierunków strategicznych na rzecz strategii
 • Wyznaczanie priorytetów – zasady, 3-y wymiarowa Matryca Priorytetyzacji
 • Priorytetyzacja kierunków strategicznych na rzecz strategii
 • Rekomendacja działań taktyczno-operacyjnych
 • Plan strategiczny - zapis celów strategicznych i operacyjnych (w formacie Piramidy Strategicznej)
 • Prezentacja strategii firmy i działań operacyjnych departamentu
 • Zasady wdrażania strategii organizacji, dobre praktyki

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami.

  Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział Uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi planowania strategicznego (umiejętność).

  Program szkolenia oparty jest na analizie studium przypadku pochodzącego z organizacji będącej w procesie budowy strategii. Alternatywnie Uczestnicy mogą pracować w oparciu o prawdziwe dane i informacje dotyczące ich organizacji. Oba te podejścia pozwalają Uczestnikom poznać i zrozumieć metodologię oraz przećwiczyć rekomendowane techniki i narzędzia w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Dodatkowo w drugim przypadku Uczestnicy budują zręby strategii dla swojej organizacji – na zakończenie warsztatu powstaje piramida strategiczna.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: