Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Profesjonalna obsługa klienta

To, jak klient postrzega świat – to Twoja rzeczywistość
– Kate Zabrskie

Cele szkolenia

Obecne podejścia do obsługi klienta podkreślają by „obsługiwać klientów tak, jak oni chcieliby być obsługiwani”, a nie jak sądzono jeszcze niedawno „tak jak my chcielibyśmy być obsługiwani”. Kluczem do wdrożenia takiego podejścia jest zwiększenie kompetencji komunikacji. Asertywna komunikacja, porozumienie bez przemocy (NVC) i efektywna komunikacja biznesowa, pozwalają na prowadzenie profesjonalnych rozmów w bardzo różnych sytuacjach i z różnymi klientami. Wymienione kompetencje mają także zastosowanie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Im szybciej spojrzysz na sytuację oczami Twojego klienta, tym szybciej zrozumiesz jego potrzeby i tym szybciej zdołasz je zaspokoić i zapobiegniesz eskalacji sytuacji trudnej, a to wszystko dzięki narzędziom komunikacyjnym.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: