Szkolenia sprzedażowe  Szkolenia sprzedażowe


Sales intense

Cele szkolenia


Sprzedaż się zmienia, ewoluuje. Wraz z rozwojem technologii oraz mentalności uczestników rynku, działające kiedyś metody dziś przestają być skuteczne. W ich miejsce powstają nowe, bazujące zarówno na nowych technologiach (social media, Internet 3.0, aplikacje mobilne), jak i ostatnich badaniach naukowych analizujących aktualne preferencje konsumentów. Jak nadążać za zmianami? Jak być na czasie? Co dziś tak naprawdę działa? Które techniki to fakty, mity, a które nadają się już do muzeum? I wreszcie, jak wykorzystać zmiany, których wszyscy jesteśmy świadkami, do zwiększenia sprzedaży? Tym zajmiemy się podczas tego warsztatu.


Korzyści dla uczestnika


 • Dowie się, jak wykorzystywać narzędzia wspierające sprzedaż w sytuacjach trudnych i niestandardowych
 • Pozna i opanuje nowoczesne strategie pozycjonowania się w sprzedaży, oparte na doborze postawy i wykorzystaniu technik negocjacyjnych
 • Wzmocni i usystematyzuje kompetencje wykorzystania kanałów zdalnych w sprzedaży
 • Zadba o swój czas, wprowadzając w proces pracy z klientem elementy, które eliminują szumy komunikacyjne i „zjadacze zasobów” – będzie potrafił szybciej dotrzeć do sedna sprawy i zamknąć temat

Korzyści dla organizacji


 • Umiejętność dostosowania się do różnych typów klientów może znacząco wpłynąć na zwiększenie skuteczności procesów sprzedażowych.
 • Dzięki szkoleniu pracownicy posiądą umiejętności lepszego porozumiewania się, co przełoży się na poprawę relacji z klientami oraz efektywność przekazywanej informacji.
 • Tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i jako taki koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych doświadczeniem.

  Interaktywny warsztat z zakresu negocjacji to 80% czasu przeznaczonego na praktykę (case-studies, symulacje, gry negocjacyjne, negocjacje w parach etc.). Szkolenie skoncentrowane jest zarówno na poziomie narzędzi (dostarczenie Uczestnikom technik, modeli, które czynią proces negocjacji skutecznym), jak i na poziomie postaw oraz przekonań (inspirowanie do wykorzystywania w/w narzędzi w swojej bieżącej pracy, codzienności).

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: