Szkolenia efektywność osobista


Planowanie
i organizacja pracy

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest rozwój kompetencji zarządzania sobą w czasie. W czasie szkolenia przepracowany zostanie system GTD mający na celu podniesienie efektywności działania w sytuacji napływu i nawarstwiania się informacji i zadań. Techniki planowania mają pozwolić Uczestnikom na kontrolowane działanie i zbudować ich poczucie wpływu na sytuacje. Celem wprowadzenia technik wyznaczania priorytetów jest zbudowanie świadomości, czym należy się kierować w podjęciu decyzji o wyborze zadania do wykonania. Ważnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie narzędzi optymalizacji działania i poszukiwania możliwości zmiany nieefektywnych nawyków w realizacji zadań.


Korzyści dla uczestnika


 • Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
 • Rozwój kompetencji organizacji pracy z wykorzystaniem systemu GTD
 • Wzrost efektywności pracy własnej, dzięki ukształtowaniu stylu pracy opartego na racjonalnym planowaniu – technika ALPEN
 • Wykształcenie umiejętności zajmowania się zadaniami „zyskownymi” i tworzenia rezerw czasu poprzez wyznaczanie priorytetów
 • Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji organizacji pracy

Korzyści dla organizacji


 • Eliminacja "złodziei czasu" oraz skuteczne planowanie czasu pracy przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji.
 • Zdobycie umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem czasem może przyczynić się do zwiększenia motywacji i satysfakcji pracowników, co wpłynie na atmosferę w miejscu pracy.
 • Skuteczne zarządzanie czasem przez pracowników wpłynie na lepsze funkcjonowanie procesów organizacyjnych, co może przełożyć się na osiąganie celów firmy w bardziej efektywny sposób.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: