Szkolenia Zarządzanie zespołem

WESPÓŁ W ZESPÓŁ – współpraca w zespole

Cele szkolenia

„I wespół w zespół, wespół w zespół, by rządz moc móc wzmóc (…)” – to fragment piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Wiesław Michnikowski śpiewa o podrywaniu Pań, i że we dwóch raźniej, niż w pojedynkę… No bo raźniej, a może nawet skuteczniej? Elliot Aronson, znacznie później niż nasi sztandarowi polscy kabareciarze udowadniał, że człowiek to istota społeczna. Społeczna, czyli stworzona do tego, by łączyć się w grupy, by w nich funkcjonować i w nich siebie urzeczywistniać oraz rozwijać. Krótko mówiąc wszyscy nawzajem siebie potrzebujemy, bo wtedy jesteśmy najskuteczniejsi! Powołać zespół – czasami wystarczy jedna odezwa: „w szeregu zbiórka”; utrzymać na trwałe ten zespół, to już praca znacznie bardziej skomplikowana niż nakaz i oczekiwania. Bo budowanie, nie jest tym samym czym uformowanie zespołu składającego się z ludzi, którzy mają cele i zadania do wykonania. Budowanie zakłada nieustającą pracę, ciągłe „przeróbki i poprawki”; budowanie to proces! Ten proces zaś to ogromny plac budowy! Celem szkolenia „WESPÓŁ W ZESPÓŁ – współpraca w zespole” jest szlifowanie współpracy zespołowej.


Korzyści dla uczestnika

 • Budowanie współpracy zespołowej – rozpoznanie swojej roli, celu, usprawnienia pracy zespołowej i podwyższenia „wartości pracy” w realizacji celów firmy przez każdego członka zespołu
 • Zrozumienie wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy
 • Wypracowanie zasad efektywnej komunikacji z zespołem, współpracownikami w nowej sytuacji/ zmianie (nowe procedury, styl pracy, kultura itp.)
 • Rozpoznanie blokad, barier, filtrów informacyjnych w celu zwiększenia efektywności pracy zespołowej Umiejętność dokonywania wiążących ustaleń ze współpracownikami związanych z czasem realizacji, terminem i jakością

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie długofalowych relacji opartych na partnerstwie i zaufaniu
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Poprawa komunikacji i więzi zespołowej
 • Lepsza atmosfera pracy

Program szkolenia


 1. BULDOŻERY, czyli jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi
 • Cztery płaszczyzny porozumiewania się według von Thun’a – analiza zakłóceń komunikacyjnych; selekcja i interpretacja informacji (komunikatów); rola stylistyki i precyzji wypowiedzi w skutecznym komunikowaniu się
 • Motywować, czy inspirować ? Metodyka „podrywania” ludzi do podejmowania nowych wyzwań oraz pobudzania ich do kreatywnego myślenia, czyli jak zarządzać bez zarządzania
 • Konflikt w zespole – jak go identyfikować i radzić sobie z nim, by był szansą dla zespołu, a nie zagrożeniem; fazy rozwoju konfliktu utajonego (zagrożenia); narzędzia rozwiązywania konfliktów

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Ogromnym walorem warsztatów – gier teambuildingowych, jest jej integrujący charakter, w tym sensie, że tylko współdziałanie wszystkich Uczestników jest gwarancją sukcesu całej grupy. Forma zabawy, jaka towarzyszy podczas gry, wpływa na budowanie dojrzałych relacji pomiędzy członkami zespołu, gdzie spotykają się siły różnych temperamentów, stylów działania, postaw oraz nastawienia do założeń i celów. Weryfikuje także te postawy oraz nastawienie tak do zmian jak i do poszczególnych członków zespołu, wskazując na ich wpływ na efektywność całego zespołu.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: