Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Zarządzanie projektami

Cele szkolenia

Wiodącym celem szkolenia otwartego „Zarządzanie projektami” jest dostarczenie fachowej wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania projektami oraz zwiększenie biegłości w stosowaniu narzędzi i metod optymalizujących projektowe procesy. Projekt zawsze służy realizacji celu w określonym czasie i przy ograniczonych zasobach. Zarządzanie projektami często wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: Czy zrobilibyśmy wszystko, by zrealizować zamierzony cel? Czy we właściwy sposób zaplanowaliśmy przedsięwzięcie i wzięliśmy pod uwagę wszystkie wymagania interesariuszy? Czy umiemy zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, by nic nas nie zaskoczyło? Czy znaleźliśmy optymalną drogę do osiągniecia korzyści?Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Powiązane produkty: