Szkolenia informatyczne


Power BI Desktop
– Poziom podstawowy

Cele szkolenia

Celem szkolenia z Power BI Desktop jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze tworzenia, analizowania i wizualizacji danych za pomocą narzędzia Power BI Desktop. Uczestnicy po szkoleniu będą w stanie zrozumieć podstawy modelowania danych i koncepty Business Intelligence, identyfikując odpowiednie metody tworzenia zbiorów danych do analizy. Posługiwać się narzędziem Power Query do importowania danych z różnych źródeł, takich jak Excel, bazy danych, pliki tekstowe, pliki CSV oraz sieci web, a także umiejętnie łączyć, modyfikować i oczyszczać dane. Tworzyć modele danych, określać relacje i hierarchie, stosując przy tym odpowiednie techniki, takie jak schemat gwiazdy czy płatka śniegu. Pracować z językiem DAX, tworząc kolumny i miary obliczeniowe oraz wykorzystując funkcje języka DAX, w tym Time Intelligence. Skutecznie wizualizować dane, dobierając odpowiednie elementy wizualizacyjne, takie jak wykresy, tabele czy filtry, i tworzyć raporty wykorzystując różne typy wizualizacji. To szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z Power BI Desktop, umożliwiając im efektywne wykorzystanie narzędzia do analizy danych i generowania raportów, co może być przydatne w ich codziennej pracy oraz procesach podejmowania decyzji biznesowych.


Korzyści dla uczestnika

 • Uczestnicy zyskają głębszą wiedzę na temat Business Intelligence oraz narzędzia Power BI Desktop, co pozwoli im na skuteczniejsze modelowanie danych.
  Nabycie umiejętności importowania danych z różnych źródeł, łączenia ich i manipulacji, a także pracę z językiem M pozwoli uczestnikom efektywnie zarządzać danymi.
 • Uczestnicy będą w stanie tworzyć modele danych zgodnie z zasadami schematu gwiazdy i płatka śniegu, co umożliwi im efektywną analizę wielowymiarową danych.
 • Nabycie umiejętności tworzenia kolumn i miar obliczeniowych za pomocą języka DAX pozwoli na bardziej zaawansowaną analizę i generowanie wartościowych wniosków.
 • Uczestnicy będą potrafili tworzyć raporty i wizualizacje danych, wybierając odpowiednie typy wykresów i elementy wizualizacji dla lepszej prezentacji informacji.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności pracy dzięki automatyzacji pracy z danymi
 • Poprawa szybkości wykonywanych zadań pracowników
 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Część teoretyczna obejmie około 20% szkolenia, natomiast część praktyczna pozostałe 80%. Nasze projekty prowadzone są metodami interaktywnymi. Uczestnicy wezmą udział w: ćwiczeniach indywidualnych, case study, symulacjach, burzy mózgów oraz miniwykładach. W trakcie zajęć uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczną, wykonują ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem MS Exce, otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji – poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym