Szkolenia efektywność osobista

Zarządzanie czasem pracy

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Zarządzanie czasem pracy” jest poznanie najważniejszych czynników oraz narzędzi wzmacniających skuteczność osobistą z obszaru planowania, organizowania pracy własnej oraz zarządzania czasem. Umiejętność adekwatnego doboru odpowiednich narzędzi (kompetencje i zasoby) do realizacji celów oraz zaplanowanych wcześniej działań. Pozyskanie nowych umiejętności w priorytetyzacji zadań, wyznaczania celów, planowania, gospodarowania czasem. Dostosowanie procedur, narzędzi usprawniających efektywność osobistą do specyfiki funkcji zawodowej, a także osobowości oraz przeszłych działań, które przynosiły satysfakcjonujący rezultat. Wzrost świadomości swojego wpływu (nastawienie, postawa) na osiąganie wymiernych rezultatów oraz osiąganie celów oraz koncentracja na rozwiązaniach, a nie problemie


Korzyści dla uczestnika

 • Przełożenie teorii zarządzania czasem na konkretne rozwiązania
 • Poznanie technik planowania i ustalania priorytetów oraz organizacji pracy
 • Poznanie nowoczesnych technik oraz narzędzi IT wspierających zarządzanie czasem
 • Eliminacja pożeraczy czasu
 • Nauczenie się, jak pracy w sposób wielozadaniowy pod presją czasu

Korzyści dla organizacji

 • Rozwijanie kompetencji w zarządzaniu czasem i ograniczeniami
 • Zwiększenie efektywności i produktywności zespołów
 • Świadome zarządzanie priorytetami i realne planowanie działań biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych

Program szkolenia

 1. Efektywność osobista
 • Zarządzanie czasem – „biorę/nie biorę”
 • Efektywność osobista vs efektywność zespołu / organizacji – wpływ postawy skoncentrowanej na celach na efektywność/skuteczność współpracowników, zespołu oraz organizacji
 • Najważniejsze obszary osobistej skuteczności
 • Kryteria i wyznaczniki skuteczności osobistej
 • Mechanizmy psychologiczne minimalizujące oraz maksymalizujące naszą skuteczność w działaniu / Mechanizmy emocjonalne a osiąganie osobistej skuteczności
 • Pożeracze czasu oraz demotywatory – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania „rebeliantom czasu oraz motywacji”
 1. Wpływ błędów atrybucji na osobistą skuteczność
 • Nawyki i przekonania, jako sojusznik w podnoszeniu swojej efektywności; eliminowanie zbędnych nawyków oraz fałszywych przekonań w realizacji zaplanowanych celów
 • Preferencje poznawcze – spostrzeganie (osobiste doświadczenie, przekonania i postawy) – ich wpływ na skuteczność w działaniu i w porozumiewaniu się z innymi
 • Wpływ błędów atrybucji (oceny) na przetwarzanie informacji (błędy atrybucji wewnętrzne i zewnętrzne, podstawowe i globalne, obronne i w służbie ego); siła i wpływ przekonań na oceny osób i sytuacji; techniki modyfikowania błędów atrybucji


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody szkoleniowe: studia przypadków, dyskusje moderowane, scenki symulacyjne, mini wykłady, prezentacje, praca indywidualna, prezentacje aplikacji i systemów IT pozwalające osiągnąć lepsze wyniki pracy indywidualnej i grupowych. Pracujemy warsztatowo – uczestnicy poprzez ćwiczenia uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi. Podczas warsztatu uczestnicy zdiagnozują własne kompetencję w kwestii organizacji czasu pracy – poszukiwanie własnych obszarów w efektywniejszym planowaniu dnia i tygodnia. Wyćwiczą praktyczne narzędzia usprawniające planowanie pracy własnej i zespołu, by zawsze plan był zrealizowany w czasie.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia