Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Przywództwo
sytuacyjne

Cele szkolenia

Celem szkolenia otwartego „Przywództwo sytuacyjne” jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy i wzmocnienie ich kompetencji liderskich. Uczestnicy pogłębią świadomość używanych stylów zarządczych, poznają modele sytuacyjnego przywództwa oraz dowiedzą się w jaki sposób mogą skuteczniej wpływać na współpracowników poprzez stosowanie adekwatnego stylu do indywidualnych sytuacji i potrzeb. Ponadto szkolenie przedstawia najlepsze praktyki dotyczące realizowania ustalonych celów, budowania efektywnych zespołów i optymalizacji procesów.Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: