Szkolenia efektywność osobista


Radzenie sobie ze stresem

Cele szkolenia


Poznaj sprawdzone rozwiązania i najskuteczniejsze sposoby, które pozwolą Ci poradzić sobie w obecnych czasach. Przekonaj się, że mimo stresu możesz działać niezwykle efektywnie, zachowując równowagę pomiędzy pracą, a życiem osobistym budując swoją siłę, i odporność psychiczną.


Korzyści dla uczestnika


 • Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie stresu.
 • Analiza indywidualnych czynników wpływających na stres w trudnych sytuacjach w pracy.
 • Poznanie i przećwiczenie praktycznych technik pozwalających na szybkie obniżenie poziomu stresu w trudnych sytuacjach.
 • Analiza własnych przekonań podnoszących napięcie, weryfikacja ich zasadności oraz wypracowanie przekonań ułatwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Uświadomienie przyczyn i efektów długotrwałego stresu oraz sposobów jego zapobieganiu.
 • Zwiększenie komfortu pracy, obniżenie napięcia oraz podniesienie efektywności dzięki wprowadzeniu w życie nowych praktyk.
 • Poczucie spędzenia czasu na szkoleniu w sposób efektywny i w dobrej atmosferze.

Korzyści dla organizacji


 • Zapoznanie uczestników z pojęciem stresu i stojących za nim mechanizmów – zwiększenie wiedzy.
 • Przećwiczenie przez uczestników różnych podejść, metod i technik – zwiększenie kompetencji/umiejętności pracowników.
 • Poprawa atmosfery.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: