Szkolenia menedżerskie


Rozwijanie
pracowników

Cele szkolenia


Celem głównym szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy ułatwiającej doskonalenia własnych kompetencji w procesie planowania, organizowania oraz realizacji planu rozwoju, co umożliwi wzmocnienie efektywności obecnych i przyszłych zadań rozwojowych.


Korzyści dla uczestnika


 • Zdobycie wiedzy o nowoczesnych koncepcjach rozwoju osobistego i zawodowego
 • Skuteczna identyfikacja mocnych stron i ich wykorzystanie dla dobra osobistnego i firmy
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacji i stosowanie nowoczesnych technik w trudnych sytuacjach
 • Podniesienie efektywności pracy i zwiększenie satysfakcji zawodowej
 • Nabycie narzędzi do efektywnej współpracy z przełożonymi
 • Przyspieszenie własnego procesu rozwoju kompetencji
 • Otwarte przyjmowanie informacji zwrotnych i rozwijanie asertywności w relacjach
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności dla wszechstronnego rozwoju osobistego

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększenie wydajności pracowników poprzez udoskonalenie umiejętności osobistych
 • Zapewnienie spójności wiedzy w organizacji, umożliwiając lepsze zrozumienie i współpracę między pracownikami
 • Kreowanie skutecznych planów rozwojowych, wspierających rozwój kluczowych kompetencji dla organizacji
 • Skuteczne zarządzanie zmianą dzięki poznaniu technik oddziaływania na postawy i zachowania
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników poprzez skuteczne wspieranie ich rozwoju, co może przyczynić się do zatrzymywania utalentowanych kadry

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Są one oparte na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Udział w zadaniach zespołowych daje słuchaczom możliwość obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywności metod stosowanych przy planowaniu rozwoju pracowników i prowadzeniu rozmów rozwojowych. Realizowane podczas szkoleń zadania pozwalają precyzyjnie określić cechy predysponujące do wchodzenia w preferowany styl komunikacji.

  Wśród metod warsztatowych wykorzystywanych podczas zajęć znajdują się m.in.:

  • symulacje - ćwiczenie umiejętności i własnego stylu komunikacji poprzez pracę w parach lub trójkach z obserwatorem;
  • ćwiczenia interaktywne - pozwalające na aktywne nabywanie prezentowanych umiejętności;
  • dyskusje grupowe - pozwalające lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę, wprowadzają element poznawczy i integrują wiedzę z rzeczywistymi doświadczeniami;
  • mini-wykłady połączone z prezentacjami - wprowadzają nowe zagadnienia, podsumowują kluczowe pojęcia, dostarczają wiedzę jak skutecznie działać w danej sytuacji.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym