Szkolenia Zarządzanie zespołem

Kreatywny zespół

Cele szkolenia

Instynktownie wszyscy wiemy, że kreatywność w zespole jest bardzo ważna. Innowacyjność zaś bardzo często oznacza wzrost. Ostatecznie więc cała przyszłość firmy zależy od naszej zdolności do twórczej pracy. Od dłuższego czasu słyszy się o potrzebie innowacyjności, nie tylko z mediów, ale także w kręgach menedżerskich. Firmy często mówią o potrzebie innowacyjności, rzadko jednak wiedzą jak do tego dojść. Dlaczego tak jest? Większość ludzi biznesu przyjmuje, że innowacyjność i kreatywność są "ważne", ale rzadko uznaje je za "pilne". Dzieje się tak, ponieważ pierwsze korzyści płynące z działania twórczego mogą nie być odczuwalne przez jeden, dwa, a nawet trzy lata. Nie jest łatwo dopasować to do często stosowanych, krótkoterminowych perspektyw współczesnego biznesu. Co więcej, kreatywność jest postrzegana jako "łatwo jest mówić, ale trudno działać". Jak wobec tego zacząć działać? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy szkolenie „Kreatywny zespół” poświęcone rozwijaniu kreatywnego zespołu w zmiennej rzeczywistości VUCA, która narzuca konieczność działania nieszablonowego, twórczego, kreatywnego oraz synergicznego wszystkich członków zespołu.


Korzyści dla uczestnika

 • Wiedza czym jest kreatywność i innowacyjność
 • Znajomość technik zwiększających kreatywność własną oraz całego zespołu
 • Zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność przekuwania pomysłów, idei w rozwiązani
 • Zwiększenie gotowości do wprowadzania zmian i innowacji w codziennej pracy
 • Umiejętność inspirowania zespołu do zmian i do nowych rozwiązań
 • Znajomość zespołowych narzędzi, które zwiększają twórczą pracę
 • Wiedza, jak dzięki technikom kreatywności zwiększyć synergię w zespole

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury opartej o innowacyjność i elastyczność w działaniu
 • Wzbudzenie zaangażowania i inicjatywy do kreowania nowych rozwiązań
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez nowe rozwiązania
 • Budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera kreatywność i jest otwarta na inicjatywy pracowników

Program szkolenia


 1. Prototypowanie wygenerowanych pomysłów
 • Czym jest prototyp?
 • Cykl Deminga – w jaki sposób wyciągać wnioski i samodoskonalić na bazie prototypów?
 • Rodzaje prototypów: modele tymczasowe, prototyp użyteczności, prototyp funkcjonalny, prototyp wizualny, storyboard
 • Prototypowanie uczuć, emocji, przeżyć – jak prototypować niewidoczne?
 • Testowanie prototypów
 1. Prezentowanie nowych pomysłów i rozwiązań decydentom
 • Jak „sprzedawać’ pomysły?
 • Model PPS – prezentowanie rozwiązań
 • Język korzyści – jak mówić o korzyściach?

 1. Kreowanie środowiska sprzyjającego kreatywnym zespołom
 • No blame – kultura nieobwiniania; na jakich filarach bazuje i dlaczego najbardziej innowacyjne firmy świata „nagradzają” za błędy?
 • Jak „zabić” pomysł? Środowisko ER Style i o tym, jak nieświadomie można zabić ducha kreatywności w zespole
 • Idea killer – jak uciszyć zewnętrznych i wewnętrznych krytyków?
 • Inkubator pomysłów – o rozwiązaniach, które wprowadziły najbardziej zaawansowane technologicznie firmy na świecie w celu kreowania środowiska sprzyjającego kreatywności
 • NVC – jak konstruktywnie oceniać pomysły, bez straty zapału w zespołach?
 • Motywowanie i inspirowanie do kreatywności
 • Systemowe rozwiązania sprzyjające kreowaniu środowiska sprzyjającego innowacyjnym zespołom
 1. Budowanie tzw. Łańcuchów skojarzeń jako wsparcie dla kreatywnych zespołów
 • Skracanie łańcuchów – krótkie łańcuchy asocjacyjne pozwalają na uwalnianie procesów twórczych, np. szybsze przechodzenie z jednej idei do drugiej
 • Łańcuchy alternatywne – tworzenie wielu rożnych skojarzeń łączących te same idee
 • Bricolage – tworzenie nowych rzeczy przy wykorzystaniu zastanych elementów składowych
 • Rozumowanie dedukcyjne vs indukcyjne

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy przejdą przez cały proces kreowania rozwiązania w zespole projektowym. Dowiedzą się jakie warunki należy spełnić, aby wyjść ze schematów myślowych w duchu postulatu „out of the box”. Następnie doświadczą technik i sposobów generowania zespołowego pomysłów, przepracują technikami kreatywności zagadnienia, które dotyczą ich codzienności zawodowej oraz pozwolą stworzyć portfolio pomysłów, które mogą stanowić rozwiązanie zagadnień z codziennej pracy. Kolejnym etapem będzie prototypowanie, a zatem odpowiedź na pytanie „w jaki sposób stworzyć prototyp” nie tylko dla produktów, ale pomysłów idei; prototypy pozwalają zwizualizować pomysł, doszukać się także pomysłów jego usprawniania czy doskonalenia. Uczestnicy sprototypizują wygenerowane na wcześniejszym etapie pomysły oraz dowiedzą się jak prezentować rozwiązanie, aby zdobyć zainteresowanie i przychylność decydentów”. Kolejną część stanowi warsztat moderowany, podczas którego Uczestnicy wypracują składowe części kreowania środowiska sprzyjającego kreatywności w zespole / organizacji. Doświadczą tego, że nie same narzędzia pozwalają zbudować kreatywny zespół, ale także formowanie odpowiedniego, sprzyjającego innowacjom środowiska, które oparte jest na empatii, komunikacji bez przemocy, wyciszaniu wewnętrznych i zewnętrznych idea killersów oraz szklarniowaniu pomysłów w fazie ich wzrostu. Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane i proste do adaptacji narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: