Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Zaangażowanie i efektywność w sytuacjach zmiany

Cele szkolenia


Zmiana nie jest procesem bezbolesnym i często spotyka się z oporem, czyli odmową współpracy, bardziej lub mniej jawną, ze strony pracowników. Dzieje się tak wtedy, kiedy pracownicy nie rozumieją potrzeby zmiany, spodziewają się trudności, nie mają zaufania do kierownictwa lub nie rozumieją jego intencji, mają złe doświadczenia ze zmianami lub kiedy zmiana jest wprowadzana bez przygotowania i angażowania pracowników. Często wprowadzaniu zmiany towarzyszą silne emocje takie jak: frustracja, lęk, niezadowolenie, poczucie zagrożenia, a nawet agresja. Sytuacji zmiany może towarzyszyć obawa pracowników, że sobie nie poradzą, że wymagania są zbyt duże. Ludzie w organizacji mogą być albo siłą pozytywną, albo barierą dla zmiany. Dlatego oprócz przygotowania zmiany od strony narzędzi, procesów, dokumentów, równie ważne jest uaktywnienie, przekonanie i przygotowanie pracowników do wprowadzenia tej zmiany w życie. 

Podczas szkolenia skupimy się na psychologicznych mechanizmach zachowania w okresie zmian, utrzymaniu efektywności w momencie pojawiania się zmian w zakresie obowiązków lub środowiska pracy oraz kształcenie inicjatywy w działaniu.


Korzyści dla uczestnika


 • Efektywne dostosowanie się do obowiązków w nowych warunkach pracy, tj. nowe struktury, procedury, procesy, systemy, czy narzędzia
 • Gotowość do wprowadzania zmian w swoim środowisku pracy oraz inicjowanie działań mających na celu poprawę istniejących warunków i procedur, z jednoczesnym zachęcaniem innych
 • Wsparcie w radzeniu sobie ze zmianą, autodiagnoza i osobista transformacja w zmianie
 • Inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na celu poprawę istniejących warunków, systemów i procedur 
 • Podejmowanie wyzwań i skłonność do wychodzenia poza swój standardowy zakres zadań i rozwiązań 

Korzyści dla organizacji


 • Wprowadzanie zmian w sposób redukujący opór – co przełoży się na szybszą akceptację zmian oraz wyższą efektywność w nowych warunkach
 • Wyższe zaangażowanie pracowników – związane z rozumieniem zmian, kontekstu ich wprowadzenia oraz powodów
 • Wyższa efektywność samej zmiany – poprzez uzyskanie wsparcia samych pracowników

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: