Szkolenia efektywność osobista


Teambuilding
- doskonalenie komunikacji i współpracy

Cele szkolenia


Szkolenie "Teambuilding - doskonalenie komunikacji i współpracy" jest skierowane do pracowników, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności komunikacyjne, zintegrować się w nowej strukturze organizacyjnej oraz zwiększyć efektywność współpracy w zespole. Szkolenie zakłada rozwinięcie świadomości własnego stylu myślenia i działania każdego uczestnika, a także identyfikację preferencji dotyczących komunikacji i współpracy.

 • Poznanie siebie i zintegrowanie pracowników w nowej strukturze organizacyjnej
 • Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy Uczestnikami szkolenia
 • Poznanie czynników wpływających na efektywną komunikację i współpracę oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji interpersonalnych
 • Lepsze, wzajemne poznanie się Uczestników szkolenia
 • Zwiększenie poziomu świadomości własnego (preferowanego) stylu myślenia i działania (wg FRIS®) każdego Uczestnika szkolenia
 • Zidentyfikowanie indywidualnych preferencji dotyczących komunikacji i współpracy z innymi osobami
 • Poznanie preferencji dotyczących komunikacji i współpracy innych osób
 • Poznanie możliwych źródeł stresu u ludzi również w obliczu zmian
 • Poznanie, jakie mogą być źródła motywacji osób współpracujących ze sobą
 • Określenie sposobów i pomysłów na doskonalenie współpracy pomiędzy Uczestnikami szkolenia w aktualnej rzeczywistości zawodowej


Korzyści dla uczestnika


 • Lepsze zrozumienie samego siebie
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji
 • Zwiększenie świadomości relacyjnej
 • Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej
 • Skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Motywacja do działania

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększenie efektywności komunikacji w zespole
 • Wzmocnienie relacji między pracownikami
 • Optymalne wykorzystanie potencjału zespołu
 • Redukcja konfliktów i stresu
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia


  Podczas warsztatu wykorzystamy metody: burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji i symulacji rozmów. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik (umiejętność). W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: