Szkolenia menedżerskie Szkolenia menedżerskie


Nowoczesne
przywództwo

Cele szkolenia


Celem szkolenia „Nowoczesne przywództwo” jest nabycie przez Uczestników kompetencji liderskich do skutecznej realizacji powierzonych celów. Przez 1,5 dnia przyjrzymy się takim obszarom jak komunikacja menedżerska w tym: delegowaniu zadań, radzeniu sobie z konfliktowymi sytuacjami, prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami i komunikowanie trudnych decyzji i zmian. Uczestnicy zwiększą świadomość stosowanych stylów zarządzania, poznają model przywództwa sytuacyjnego SLII. Dzięki temu zobaczą w jaki sposób mogą lepiej wpływać na pracowników poprzez stosowanie efektywnych metod i narzędzi oraz dopasowanie adekwatnego stylu do indywidualnego poziomu motywacji i dojrzałości/poziomu wiedzy pracownika. Ważne by Uczestnicy zrozumieli swoją rolę jako menedżerów w organizacji i to, że tylko skuteczna komunikacja menedżerska, realizacja ustalonych celów, budowanie efektywnych zespołów, czy optymalizacja procesów, mogą posłużyć jako wymierny rezultat. Takie działania z pewnością wpłyną na zwiększanie konkurencyjności firmy. 


Korzyści dla uczestnika


 • Zwiększenie świadomości stosowanych stylów zarządzania
 • Wzmocnienie współzaangażowania pracowników
 • Ukierunkowanie działań zespołu na realizację celów biznesowych
 • Wzbudzenie zaangażowania i kreatywności w zespole
 • Rozwinięcie narzędzi przywódczych: komunikacja, delegowania, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, inspirowanie i wspierania działań zespołu itp.

Korzyści dla organizacji


 • Stworzenie spójnego modelu przywództwa i postaw reprezentowanych przez menedżerów
 • Budowanie kultury przywództwa sytuacyjnego
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Poprawa komunikacji i współpracy w zespołach
 • Wzrost efektywności i produktywności

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia


  Podczas 1,5 dnia warsztatowego skoncentrujemy się przede wszystkim na pokazaniu i głębokim zrozumieniu kluczowych kompetencji przywódczych. Sprawdzimy jaki styl zarządczy jest dominujący wśród Uczestników. Przetrenujemy umiejętności dostosowywania stylu zarządczego do potrzeb i możliwości pracowników oraz umiejętności menedżerskich z uwzględnieniem wytycznych zarządzania sytuacyjnego: planowania, delegowania, motywowania, rozwiazywania konfliktów z uwzględnieniem zasad zarządzania sytuacyjnego. Podczas warsztatów wykorzystamy metody: gry symulacyjne, testy, case studies, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz materiały inspirujące i zadania wdrożeniowe po szkoleniu.  

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: