Szkolenia Zarządzanie zespołem

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Cele szkolenia

Szkolenie „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu” zaczniemy od pokazania Uczestnikom, czym jest work life balance, kto może się w nim odnaleźć i co dobrego można z niego wynieść. Przybliżymy podejście work life blending, które ze względu na obecną sytuacje stało się dla wielu osób codziennością. Home office, nieustanna praca przy komputerze, bycie pod telefonem, brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi spowodowało, że czujemy się obciążeni, a nawet wypaleni i szukamy sposobów na odnalezienie się w tej sytuacji. Każdy z Uczestników odkryje prawdziwe potrzeby do budowania swojej ścieżki równowagi i efektywności i stworzy plan rozwoju. Rozpozna swoje reakcje w zmianie, blokady i bariery utrudniające wdrażanie zmian postaw i zachowań. Nauczy się technik asertywnych, medytacyjnych i relaksacyjnych uczących odpoczynku i osiągania równowagi oraz jak budować poczucie sprawczości.


Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie mechanizmów i objawów utracenia work-life balance
 • Przeanalizowanie czynników zaburzających równowagę między życiem prywatnym a zawodowym
 • Wyeliminowanie czynników wywołujących stres i napięcie w pracy (na które Uczestnik ma wpływ)
 • Nauczenie się świadomego zarządzania własnymi emocjami
 • Świadome wpływanie na sposób myślenia, po to by niwelować negatywne emocje
 • Poznanie technik budowania równowagi psychicznej

Korzyści dla organizacji

 • Budowania klimatu work life balance w organizacji
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Zabezpieczenie przed wypaleniem zawodowym
 • Wzrost efektywności i produktywności pracy

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Każdy blok zawiera wyselekcjonowane i proste do adaptacji narzędzia, które w trakcie warsztatów uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Pakiet obejmuje narzędzia z obszaru emocji, stresu, pewności siebie, wszystkie odnoszą się do budowania równowagi w codziennej pracy. Będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, burze mózgów, prezentacje, autodiagnostyczne testy, analiza przypadków, trening umiejętności i przeglądy różnych badań.

  Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia już na zajęciach. W trakcie warsztatów trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning), pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: