Szkolenia sprzedażowe

TELESPRZEDAŻ

Cele szkolenia

Specyfika telesprzedaży polega m.in. na większej łatwości odmowy ze strony Klienta. Rozumiemy ją jako zablokowanie spotkania bezpośredniego wprost lub nie wprost (prośba o przesłanie oferty czy kontakt w innym terminie) – zarówno przez osobę pierwszego kontaktu jak i osobę decyzyjną. Dlatego wiodącym punktem szkolenia jest uświadomienie handlowcom katalogu możliwości docierania do decydentów oraz poznania portfolio reguł wywierania wpływu na Klienta, tak by nie podjął decyzji dot. Szybkiego zakończenia rozmowy telefonicznej. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają tajniki sprzedaży w formule telemarketingu, doświadczą znaczących różnic pomiędzy sprzedażą f2f oraz sprzedażą w trybie remote. Dowiedzą się m.in. jak budować postawę prokliencką, przeanalizują etapy rozmowy sprzedażowej w formule doradczej. Pozyskają także umiejętności efektywnej komunikacji przez telefon oraz sprawność w kontrolowaniu przebiegu rozmowy telefonicznej. Przećwiczą techniki zadawania pytań i aktywnego słuchania. Wykształcą asertywną postawę – zbiór przekonywującej argumentacji, wyrażania opinii i budowania zobowiązań. Zwiększą efektywność własną poprzez trening wywierania wpływu, języka perswazji i obrony przed manipulacją.


Korzyści dla uczestnika

 • Dowie się, jak skutecznie przekonywać, a w konsekwencji osiągać zamierzone cele
 • Uświadomi jakie są jego mocne strony i obszary do rozwoju w telefonicznym kontakcie z Klientem
 • Pozna bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania
 • Dopasuje swój przekaz w zależności od typu Klienta
 • Pokona trudne sytuacje dzięki asertywnej postawie

Korzyści dla organizacji

 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu poprzez wypracowanie standardu i podwyższaniu jakości sprzedaży przez telefon
 • Wyższe wyniki biznesowe / KPI
 • Wzrost zaangażowania handlowców w proces sprzedaży i branie odpowiedzialności za wyniki działań sprzedażowych

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla osób, które pracują w działach handlowych, w obszarze sprzedaży i obsługi Klienta szczególnie w obszarze B2B. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotować się do rozmowy handlowej przez telefon, dowiedzą się jak dotrzeć do osób decyzyjnych wśród Klientów, jak poprowadzić proces sprzedaży, który ostatecznie zostanie sfinalizowany.

  Szkolenie odbywa się w formule interaktywnego warsztatu, gdzie aktywny udział Uczestników szkolenia sięga ok. 80% czasu trwania szkolenia. Podczas szkolenia Uczestnicy wezmą udział w szeregu symulacji, case-studies, gier ukazujących realia rynkowe w zakresie perswazji i pozyskiwania przychylności decydentów.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: