SZKOLENIA:
Zarządzanie Finansami


Finanse są krwioobiegiem każdej organizacji, jakiekolwiek uchybienia czy brak wiedzy w tym zakresie może prowadzić do mniejszych lub większych kryzysów. Tak więc podstawowa wiedza o mechanizmach finansowych, efektywne zarządzanie finansami oraz umiejętności prognozowania są jednymi z najważniejszych kompetencji nie tylko menadżerskich, ale również na wszystkich innych stanowiskach mających wpływ na przepływ gotówki. Codzienne decyzje kierownicze, zakupowe czy sprzedażowe bezpośrednio oddziałują na stan finansów organizacji.

Przygotowany przez nas zestaw szkoleń obejmuje szerokie spektrum zagadnień finansowych, począwszy od programu pogłębiającego wiedzę finansową, czyli „Finanse dla nie finansistów” adresowanych dla każdego, szczególnie na stanowiskach kierowniczych, poprzez szkolenia dla zespołów controllingowych, a skończywszy na Analityce finansowej. Przed wyborem programu szkoleniowego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu doboru optymalnej ścieżki rozwoju w zakresie finansów.

Przykładowe szkolenia z zakresu szkoleń finansowych


W świecie dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych niełatwo być na bieżąco, jednakże dzięki szkoleniom finansowym pracownicy mogą podnieść swoje kwalifikacje, na czym skorzysta cała firma. Za sprawą spotkań z trenerami, którzy mają doskonałe rozeznanie w kwestiach finansowych, można utrzymać tempo.

Proponujemy szkolenia dla pracowników, którzy na co dzień nie mają wiele styczności z finansami, ale chcieliby zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce oraz szkolenia dla specjalistów, którzy nieustannie muszą podnosić swoje kwalifikacje.

Współczesny biznes wymaga od pracowników wszechstronności. Nie muszą znać się na każdym zagadnieniu, ale powinni mieć orientację w finansach, prawie, inwestycjach.

Pracownik średniego szczebla korporacji powinien rozumieć pojęcia gospodarcze i rozumieć procesy zachodzące na rynku. Dzięki temu łatwiej zrozumie otoczenie, w jakim działa spółka. Będzie w stanie umiejscowić zjawiska w szerszym kontekście, a jeśli do jego obowiązków należy planowanie oraz przygotowanie projektów, to będzie mu łatwiej wyjść poza swój obszar działania i uwzględnić dodatkowe zmienne, które rzutują na kondycję finansową spółki.

Pracownicy mają różne wykształcenie. To, że wnoszą wiedzę wyniesioną z różnych kierunków studiów, jest dla firmy i zespołów wartością, ale nie wszyscy mają choćby podstawową wiedzę z obszaru finansów, rynku czy prawa.

W rezultacie mogą popełniać błędy, których mogliby uniknąć, gdyby lepiej rozumieli mechanizmy sterujące rynkiem. Na szczęście w prosty sposób można wypełnić tę lukę.

Szkolenia dla specjalistów i osób spoza finansów

Oferujemy różnorodne szkolenia, które obejmują szerokie spektrum zagadnień finansowych dla uczestników o różnym stopniu znajomości tematu.

Zobacz więcej

Dla pracowników, którzy nie mieli styczności z ekonomią ani zarządzaniem, przygotowaliśmy „Finanse dla niefinansistów”. To kurs, w którym zebraliśmy najważniejsze informacje na temat ekonomii.

Stworzony został z myślą o uczestnikach, którzy nie uczyli się o finansach w sposób ustrukturyzowany. Gwarantujemy, że okaże się użyteczny także dla osób, które wprawdzie uczyły się finansów czy ekonomii w przeszłości, ale nie korzystały z wiedzy wyniesionej z takich kursów.

W ofercie mamy także szeroki katalog szkoleń dla kadry kierowniczej i menadżerskiej oraz specjalistów z zespołów kontrolingowych oraz analityków finansowych.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia finansowe

Nasze szkolenia finansowe są przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli, niezależnie od profilu działania firmy. Żadna organizacja nie działa w próżni. Wszystkie muszą dostosowywać swoją strategię i kierunki rozwoju do sytuacji makroekonomicznej.

Zobacz więcej

O powodzeniu firmy decyduje cały splot wydarzeń, nie tylko konkurencyjność jej produktów i dobra obsługa klientów, ale także umiejętność tworzenia budżetu i planowania wydatków oraz unikanie ryzykownych zobowiązań finansowych.

Oczywiście w każdej firmie są osoby, których zadaniem jest dbanie o zarządzanie finansami, niemniej im więcej wszyscy członkowie zespołów wiedzą na temat finansów, tym sprawniej przebiega to zarządzanie. Dlatego też szkolenia z modułu „Finanse dla niefinansistów” to inwestycja w mądre decyzje i bezpieczny kierunek rozwoju.

Nie można zapominać o pracownikach, którzy mają szeroką wiedzę finansową, są absolwentami kierunków ekonomicznych i zawodowo zajmują się tym obszarem. Świat nie stoi w miejscu. Nieustannie zmieniają się przepisy. Sądy i organy wydają ważne decyzje, które trzeba uwzględniać w codziennej pracy.

Ponadto pojawiają nowe trendy w zarządzaniu. Specjalistów stawia to przed koniecznością nieustannego doszkalania się. W interesie firmy jest, aby otrzymywali najbardziej aktualną wiedzę, mieli przestrzeń do ćwiczeń i dyskusji oraz możliwość zadawania pytań.

Nasze szkolenia finansowe prowadzą praktycy, którzy na co dzień zajmują się różnymi obszarami finansów (sprawozdania, analiza danych, kontroling, budżetowanie) i mają nie tylko aktualną wiedzę, ale też potrafią przytoczyć wiele przykładów, tak aby każdy temat został omówiony kompleksowo.

W naszych szkoleniach stawiamy na połączenie teorii z praktyką. W zależności od tematu, w trakcie zajęć odbywają się wykłady, ćwiczenia, prace w grupach oraz dyskusje.

Najważniejsze obszary szkoleń finansowych

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Odbywają się one stacjonarnie w siedzibie firmy lub online. Poza wspomnianym już szkoleniem „Finanse dla niefinansistów” w stałej ofercie mamy następujące szkolenia:

Zobacz więcej

Obejmują one kilka modułów, m.in. rachunkowość, księgowość, sprawozdania finansowe, analizę jakościową i ilościową. Z programem szkoleń można się zapoznać na naszej stronie internetowej [link: https://szkolenia.certes.pl/szkolenia/finanse/]

Możemy stworzyć zupełnie nowe szkolenie, które będzie odpowiadać potrzebom Twojej firmy albo zmienić program istniejącego kursu, by w większym stopniu odpowiadał na pytania, które stawia sobie Twoja organizacja.

Pierwszym krokiem w naszej współpracy jest rozmowa, w której opowiesz, czego potrzebujesz, a my zaproponujemy Ci narzędzia. Skontaktuj się z nami i powiedz, z czym na co dzień mierzą się Twoi pracownicy, a my zaproponujemy szkolenia skrojone pod te potrzeby.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniach?

Profesjonalne szkolenia finansowe Certes to sumaryczne zebranie najważniejszych informacji w danym temacie. Nasi wykładowcy posiadają aktualną wiedzę i posługują się przykładami zaczerpniętymi z życia. Ilekroć to możliwe, szkolimy w oparciu o case studies, co pozwala przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę.

Zobacz więcej

Co zyskają Twoi pracownicy?

  • będą lepiej rozumieli otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa i uwarunkowania gospodarcze, które mają wpływ na sytuację organizacji,
  • z większym zrozumieniem będą zapoznawać się z danymi liczbowymi dotyczącymi sytuacji spółki, ale także obszaru ich zadań,
  • rozumiejąc współzależności gospodarcze, będą umieli oceniać finansowe skutki swoich decyzji, co w efekcie przełoży się na lepszą kondycję spółki,
  • zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia, które przydadzą się im w codziennej pracy,
  • specjaliści zostaną wyposażeni w wiedzę, która – ze względu na zmieniające się przepisy i nowe obowiązki – musi być regularnie aktualizowana.

Co zyska Twoja firma?

  • lepsze wyniki finansowe,
  • Twój zespół będzie lepiej rozumiał złożoności makroekonomiczne, które oddziałują na przedsiębiorstwo i jego otoczenie,
  • szkolenie specjalistów pozwoli uniknąć błędów spowodowanych brakiem znajomości nowych przepisów lub obowiązków.