Szkolenia Zarządzanie zespołem

Udzielanie informacji zwrotnej/Feedforward

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Udzielanie informacji zwrotnej/Feedforward” jest zwiększenie świadomości dotyczącej czynników sukcesu w udzielaniu informacji zwrotnej i konstruktywnej informacji skierowanej na przyszłość – feedforward. Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia rozmów wspierających budowanie zaangażowania i współpracy oraz podnoszących efektywność w działaniach zespołowych. Zwiększą świadomość mechanizmów warunkujących motywację wewnętrzną oraz udoskonalą umiejętność udzielania i otrzymywania konstruktywnych informacji zwrotnych, ze szczególnym uwzględnieniem doceniania i wyrażania uznania. Nauczą się słuchać bez wydawania sądów, reagować z wyprzedzeniem, dawać feedback inspirujący, a nie blokujący.


Korzyści dla uczestnika

 • Wiedza z zakresu sztuki udzielania informacji zwrotnej
 • Wykształcenie umiejętności i postaw potrzebnych do efektywnego działania w obszarze informacji zwrotnej
 • Umiejętność pracy z różnymi modelami udzielania informacji zwrotnej
 • Świadomość dodatkowych elementów, które są potrzebne, by zaszła zmiana
 • Zwiększenie otwartości na przyjmowanie konstruktywnej krytyki
 • Umiejętność prawidłowego udzielania informacji zwrotnej z dbałością o ekologię procesu

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie otwartości na przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Zmniejszenie liczby konfliktów i nieporozumień w organizacji przez poprawę jakości udzielanych informacji zwrotnej
 • Podniesienie efektywności udzielanych informacji zwrotnych
 • Poprawa procesów zmian u innych osób dzięki podniesieniu jakości przekazywanych informacji zwrotnych
 • Lepsze samopoczucie dla osoby udzielającej feedbacku oraz osoby, która go przyjmuje

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów Trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi feedbackowych (umiejętność). W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki feedbackowe, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki współpracy i komunikacji.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym