Szkolenia zarządzanie zespołem  Szkolenia Zarządzanie zespołem


Inspirujący lider w wymagających czasach

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia „Inspirujący lider w wymagających czasach” będą umieli świadomie prowadzić zespół, inspirując go i osiągając coraz lepsze wyniki. Poszerzą wiedzę w zakresie nowoczesnego przywództwa i zmieniających się realiów, zarówno rynkowych jak i mentalnościowych. Poznają najnowsze techniki motywowania pracowników i wywierania twórczego wpływu. Rozwiną samoświadomość przez określenie własnego, dotychczas używanego stylu zarządzania i komunikowania się z pracownikiem oraz określą kluczowe obszary rozwijania swych umiejętności liderskich. Udoskonalą praktyczne umiejętności rozwijania i dynamizowania zespołów, świadomie będą stosować odpowiedni styl kierowania. Będą lepiej komunikować się i stosować narzędzia motywacyjne. Staną się świadomymi liderami skutecznych zespołów.


Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie czym różni się menedżer od lidera
 • Konsekwencja i skuteczność we wspieraniu i inspirowaniu swojego zespołu
 • Umiejętność rozpoznawania potrzeb, słuchania i aktywnego komunikowania się
 • Umiejętność dobierania sposobów motywowania do poszczególnych podwładnych
 • Kreatywne ustalanie priorytetów i zadań swoim podwładnym
 • Wzbudzanie zaangażowania, odpowiedzialności i elastyczności do zmian

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury angażującego przywództwa
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wzmocnienie otwartej komunikacji i współpracy w zespole
 • Kreowanie nowych rozwiązań wpływających na efektywność zespołu
 • Skuteczne wdrażanie zmian w organizacji

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Podczas dwóch dni warsztatowych skoncentrujemy się przede wszystkim na pokazaniu i głębokim zrozumieniu wiedzy i umiejętności na temat różnic pomiędzy menedżerem a liderem. Uczestnicy wypracują nowy model komunikacji Lidera. Zrozumieją jakie metody motywacji są najskuteczniejsze i dlaczego.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: