Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Nowoczesna
gospodarka magazynowa

Cele szkolenia

Celem szkolenia otwartego „Nowoczesna gospodarka magazynowa” jest dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy o funkcjonowaniu magazynu w efektywnym systemie logistycznym. Uczestnicy nabędą umiejętność stosowania nowoczesnych metod i wskaźników zarządzania procesami magazynowymi. Optymalizacja obsługi zapasów magazynowych w znaczący sposób ułatwi codzienną pracę osób odpowiedzialnych za magazyny oraz przełoży się na ograniczenie zbędnych wydatków.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: