Szkolenia Zarządzanie zespołem

Motywacja pracowników

Cele szkolenia

W rozumieniu psychologicznym MOTYWACJA oznacza proces, dzięki któremu przyjmujemy określone zachowanie w celu osiągnięcia zamierzonych skutków. Na motywację składają się trzy kluczowe elementy: kierunek, w którym podążamy, ilość wysiłku włożonego w dane zachowanie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Można ją zatem porównać do siły, która popycha nas do działania i sprawia, że nam się chce. Wysoka motywacja powoduje, że określamy sobie cele i wytrwale do nich dążymy, niska prowadzi do spadku aktywności i do tego, że nie podejmujemy działania albo robimy rzeczy byle jak, przy najmniejszym wysiłku lub nie doprowadzamy ich do końca. Nasza motywacja nie jest stała, w tym także motywacja do pracy. Pod wpływem wielu różnych doświadczeń i przeżyć zwiększa się bądź ulega osłabieniu. Nie sposób wskazać wszystkich czynników mających na nią wpływ, ale zwykle można podzielić je na dwie grupy: czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Pierwsze to takie, które leżą poza nami i na które mamy ograniczony wpływ. Może to być na przykład obietnica podwyżki lub awansu. Drugie związane są ściśle z naszymi przeżyciami wewnętrznymi i do pewnego stopnia możemy je kształtować, np. przyjemność odczuwana z wykonywania jakiegoś działania lub chęć nauczenia się czegoś nowego. Innym, często spotykanym rozróżnieniem jest motywacja OD oraz DO nazywana także motywacją kary i nagrody. Motywacja OD (kary lub inaczej negatywna) to siła, która skłania nas do działania w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji. Przykładem może być motywacja do punktualnego stawiania się w pracy, aby uniknąć reprymendy ze strony przełożonego. Motywacja DO (nagrody lub inaczej pozytywna) to siła, która wywołuje określone zachowanie w celu otrzymania nagrody. Na przykład przychodzenie do pracy przed czasem, aby realizować pasjonujący projekt. Zatem celem szkolenia „Motywacja pracowników” jest nie tylko wyposażenie Uczestników w wiedzę o mechanizmach i instrumentach służących budowaniu zaangażowania i motywacji do pracy, ale także pokazanie i uświadomienie w jaki sposób powinniśmy korzystać z danych nam narzędzi podnoszących zaangażowanie podwładnych.


Korzyści dla uczestnika

 • Właściwa komunikacja interpersonalna
 • Umiejętność dobierania efektywnych czynników motywujących w kontekście indywidualnej sytuacji pracownika
 • Udzielanie wspierającej informacji zwrotnej
 • Motywowanie pracowników w kontekście macierzy przywództwa Kena Blancharda

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost zaangażowania
 • Wzrost efektywności pracownika
 • Otwarta komunikacja w zespole
 • Wzmocnienie współpracy w zespole
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej

Program szkolenia


 1. Rola informacji zwrotnej w procesie motywowania. Motywująca krytyka
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej – po co, jak i kiedy?
 • Konstruktywna informacja zwrotna metodą FUKO
 • Jak udzielać wspierającej informacji zwrotnej pracownikowi?
 • Prowadzenie rozmowy korygującej i dyscyplinującej w sposób motywujący
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji
 1. Jak budować zaangażowane zespoły?
 • Wyniki badania Q12 Instytutu Gallupa – wnioski i co możemy w praktyce wdrożyć?
 • Źródła motywacji zespołu. Jak zmienić grupę w zaangażowany zespół?
 • Znaczenie norm i zasad współpracy w zespole w budowaniu zaangażowania
 • Synergia motywowania – jak za pomocą jednego działania motywować wielu członków zespołu?
 • Partycypacyjny model współpracy – zasady i praktyczne wskazówki

 1. Przywództwo sytuacyjne a generowanie motywacji w ludziach
 • Określanie poziomu gotowości pracowników do podjęcia określonych zadań
 • Jak dopasować odpowiedni styl przywództwa do poziomu gotowości podwładnego? – case study
 • Najczęstsze błędy liderów, czyli zła diagnoza poziomów R1 i R4
 • Wnioski z odkrycia modelu przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda
 1. Stworzenie praktycznych narzędzi motywacyjnych i budujących zaangażowanie
 • Sprzedażowe podejście do motywowania (czyli dostosowanie bodźców do potrzeb)
 • Katalog narzędzi pozafinansowych
 • Trening rozmowy motywującej
 • Plan działania dla poszczególnych pracowników – ćwiczenia praktyczne

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas dwóch dni warsztatowych skoncentrujemy się przede wszystkim na pokazaniu i głębokim zrozumieniu, czym jest motywacja i jaka jest rola menedżera w tworzeniu motywacyjnego środowiska pracy. Poruszymy kwestię efektywnego motywowania, czyli zasad i dobrych praktyk. Będziemy pracować na świadomości wpływu stylów zarządzania na motywację pracowników. Wyposażymy Uczestników w narzędzia motywowania i ich umiejętne dopasowanie do indywidualnych potrzeb pracowników. Podczas warsztatu Uczestnicy poznają także metody budowania zaangażowania oraz poszukiwanie najlepszych narzędzi dla swojego zespołu/pracowników (mi.in. w oparciu o wyniki badania Q12 Instytutu Gallupa). Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: