KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU

Obszar:
Platforma szkoleniowa online

Korzyści:

Internetowa platforma integrująca procesy szkoleń w organizacji umożliwia m.in.:

 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • udostępnianie szkoleń e-learning i webinarów
 • wdrożenie specjalistycznej wiedzy
 • inspirowanie pracowników poprzez udostępnianie ciekawych treści
 • przygotowywanie i udostępnianie dedykowanych szkoleń e-learning
 • zamieszczanie i pobieranie dokumentów w dowolnym formacie
 • przeprowadzenie testów wiedzy, quizów
 • przeprowadzenie ankiet
 • zarządzanie certyfikatami
 • raportowanie postępów
 • personalizacja zamieszczanych treści zgodna identyfikacją wizualną firmy

Platforma to natychmiastowa poprawa efektywności procesów szkoleniowych, gdyż uczestnicy szkoleń mogą korzystać z dostępu do materiałów z dowolnego miejsca: biura, domu, pociągu, 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Dodatkowo platforma umożliwia prowadzenie grywalizacji, co zwiększa zaangażowanie uczestników, którzy zdobywając wirtualne nagrody, zaliczają kolejne poziomy, zdobywają punkty i zupełnie „przy okazji” uczą się. W ten sposób przejście przez nawet trudne treści staje się szybsze, łatwiejsze i bardziej przyjemne.

Platforma zapewnia dostęp do treści z dowolnego urządzenia, niezależnie od technologii i systemu operacyjnego. Dzięki temu możliwe jest korzystanie ze szkoleń przez użytkowników, za pomocą laptopów, komputerów, tabletów i smartfonów.

Funkcjonalność platformy

Platforma szkoleniowa to nowoczesne narzędzie online umożliwiające zarządzanie szkoleniami i wiedzą w organizacji. Pozwala ona m.in. na:

 • Różne warianty dostępu do szkoleń: dla wszystkich (szkolenia demo), dla zalogowanych, wewnętrzne, tylko dla wybranej grupy, płatne w subskrypcji lub jednorazowo
 • Automatyczne przyznawanie dostępu do kolejnych lekcji w określonych odstępach czasu
 • Tworzenie grup szkoleniowych i przyznawanie dostępu do szkoleń dla całej grupy
 • Tworzenie indywidualnych ścieżek szkoleniowych: blokowanie dostępu do kolejnych modułów przed zaliczeniem poprzednich
 • Minimalny czas dla każdego zagadnienia - określenie minimalnego, czasu jaki trzeba spędzić, przeglądając materiał, uniemożliwia „przeklikanie” i zakończenie kursu bez zrozumienia
 • Szkolenia i informacje dostępne tylko przez określony czas - prowadzący może ustalić termin, po którym nie będzie możliwe zaliczenie danego modułu
 • Możliwość grupowania połączonych tematycznie szkoleń za pomocą tagów i kategorii
 • Możliwość przyznawania punktów za ukończenie szkolenie lub poszczególnych modułów
 • Śledzenie postępów uczestników szkoleń
 • Tworzenie quizów i testów w wielu trybach: odpowiedź jedno i wielokrotna,własna odpowiedź, prawda/fałsz, ułóż w kolejności, podpowiedzi
 • Pretest (blokowanie dostępu do kolejnego materiału bez rozwiązania testu)
 • Możliwość ustawienia maksymalnej ilości powtórzeń testu lub blokowanie możliwości powtórzenia testu
 • Automatyczna zmiana kolejności pytań
 • Maksymalny czas na wykonanie testu i licznik czasu wykonania testu
 • Wyjaśnienie po udzielonej odpowiedzi
 • Wykorzystanie materiałów audio i wideo w pytaniach
 • Naliczanie punktów za prawidłowe odpowiedzi na pytania
 • Certyfikaty generowane automatycznie po zakończeniu kursu
 • Możliwość dodawania własnych wzorów certyfikatów
 • Przyznawanie wirtualnych nagród, odznak, statusów i poziomów za ukończenie wybranych testów i quizów
 • Praca własna (uczestnik musi przygotować i wgrać plik w wybranym formacie)
 • Podpowiedź ułatwiająca rozwiązanie (telefon do przyjaciela)

Biblioteka szkoleń

W bibliotece cyfrowych szkoleń Certes znajduje się wiele pozycji uniwersalnych, jak np. Teambulding, Inteligencja Emocjonalna, Efektywne Przywództwo czy Rozwiązywanie Konfliktów – gotowych do wdrożenia niezależnie od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Poniżej znajdują się opisy kilku z dostępnych szkoleń.

Inteligencja Emocjonalna

Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie wymaga kooperacji emocji i rozumu, a koncentracja na jednym elemencie nigdy nie daje zadowalających rezultatów. Logika bez emocji to teoretyczne rozważania, planowanie, argumentowanie i kontrowanie bez osobistej więzi i motywacji, natomiast emocje bez logiki to z kolei nieskoordynowane działania i brak samokontroli.

Celem kursu jest ukazanie uczestnikowi inteligencja emocjonalnej jako sztuki łączenia atrybutów zdrowego, racjonalnego myślenia ze spontaniczną lecz zrównoważoną ekspresją uczuć. Kurs pomoże uczestnikowi wykształcić umiejętność rozumienia swoich emocji oraz mądrego ich regulowania w relacji ze sobą, drugim człowiekiem oraz grupą w miejscu pracy

Zakres merytoryczny
Efektywne Przywództwo

Przywództwo jest dobrze znanym elementem, funkcjonującym jako fundament działania większości firm. Efektywne Przywództwo to kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego prowadzenia grup w celu efektywnego funkcjonowania organizacji.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z technikami i procesem kreowania Przywódcy oraz różnymi stylami działania lidera. Ponadto uczestnik będzie kształcił własne umiejętności składowe takie jak efektywnie zarządzanie ludźmi, motywowanie, wyznaczanie celów i egzekwowanie wyników.

Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizacji Zakres merytoryczny
Teambuilding - budowanie efektywnych zespołów

Gdy mistrzostwach świata w piłce nożnej w 2014 r. składający się ze światowych wybitnych zawodników na każdej obsadzonej pozycji zespół Argentyny przegrał z dobrze zgraną drużyną Niemiec, coraz więcej managerów zaczęło się zastanawiać nad konstrukcją własnego zespołu, z którym pracuje na co dzień.

Celem kursu jest wykształcenie umiejętności świadomego budowania zespołów, które będą korzystać z efektu synergii, dając dużo większe efekty, niż suma działań poszczególnych jednostek. By uzyskać efekt synergii potrzebne są konkretne kompetencje, strategie budujące kooperacje i synchronizację działań.

Zakres merytoryczny
Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów

Na co dzień współpracujemy z wieloma osobami, każdy ma inną osobowość, potrzeby, oczekiwania, wzorce postępowania i funkcjonowania. Zewnętrzne środowisko biznesowe jest już wystarczająco mocno skomplikowane, aby dodawać do tego tworzenie dodatkowych barier komunikacyjnych wewnątrz organizacji. A większość konfliktów i nierozwiązanych problemów tworzy się z powodu niewiedzy.

Celem kursu jest diagnoza i wykształcenie metod eliminacji najczęstszych zakłóceń komunikacyjnych i konfliktów w zespole. Uczestnik zostanie uświadomiony popełnianych błędów atrybucyjnych, jako podstawy, do wzięcia odpowiedzialności za efektywność komunikacyjną oraz wypracowanie skutecznych narzędzi i metod służących radzenia sobie z problemami oraz konfliktami.

Korzyści dla uczestników Korzyści dla organizacji Zakres merytoryczny
Sztuka Prezentacji i Wystąpień Publicznych

Celem e-szkolenia i całego szerszego procesu rozwoju kompetencji jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe wykorzystanie technik autoprezentacji w kontaktach bezpośrednich oraz przygotowanie do wystąpień podczas konferencji, zebrań, prezentacji danych w środowisku pracy, prezentacji ofert kontrahentom, partnerom biznesowym oraz wystąpień przed rozmaitymi audytoriami (klientami, współpracownikami, ekspertami etc.)

Kurs umożliwia poznanie zasad sztuki autoprezentacji, reguł komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, technik argumentowania i przekładania oferty na język korzyści, radzenia sobie z oporem i emocjami, doborem narzędzi wspomagających (Powerpoint itp.), dzięki czemu uczestnicy będą w stanie przeprowadzić profesjonalną prezentację oraz świadomie kreować wizerunek własny i reprezentowanej firmy.

Zakres merytoryczny

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!


  Przykładowe produkty z kategorii doradztwo