BEZPŁATNE WEBINARY


Symbol Out of the box WIOSENNA EDYCJA BEZPŁATNYCH WEBINARÓW JUŻ ZA NAMI

Nie zdążyłeś/zdążyłaś skorzystać z udziału w wiosennej edycji bezpłatnych webinarów?

Nic straconego, teraz możesz obejrzeć wszystkie nasze webinary dotyczące kompetencji przyszłości w jednym miejscu! Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz hasło umożliwiające obejrzenie sześciu nowatorskich webinarów:


 • ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
 • PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI
 • WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W ZESPOLE WIRTUALNYM
 • ZWINNA ADAPTACJA DO ZMIAN
 • INNOWACYJNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW
 • CROSSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI


Dzielenie się wiedzą to nasz obowiązek, dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym nasi Klienci mogą poznać aktualne trendy rozwojowe, porozmawiać z ekspertami CERTES oraz wziąć udział w bezpłatnych webinarach. Naszym celem jest inspirowanie do ciągłego doskonalenia oraz poszerzania horyzontów. Postanowiliśmy organizować cykliczne, bezpłatne wydarzenia, realizowane online.

Współczesna rzeczywistość zmienia się bardzo szybko, dlatego tak ważna jest kwestia transformacji. Strategiczna zatem staje się sprawa ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz zwiększenia zakresu posiadanych umiejętności.


IDEA METAKOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 2030

Skoro świat, a co za tym idzie, rynek pracy ewoluuje w stronę innowacyjnych, cyfrowych i digitalnych rozwiązań, permanentnych zmian nakręcających szeroko rozumiany postęp, zestaw jakich umiejętności sprawi, że pracownik przyszłości będzie potrafił nie tylko „odnaleźć” się na ryku pracy, ale także osiągać ponadprzeciętne rezultaty? Katalog jakich kompetencji stanie się kluczem do zatrudniania pracowników teraz i w przyszłości? Zestaw jakich kompetencji pozwoli osiągać Organizacjom wyniki, w zgodzie z kierunkami zmian, których kursy obecnie się obierane i będą miały ogromne przełożenie na efektywność i sukces?


ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA, A JAKO PIERWSZY/PIERWSZA DOWIESZ SIĘ, JAKIE TEMATY PORUSZYMY PODCZAS JESIENNEJ EDYCJI BEZPŁATNYCH WEBINARÓW! ☝️


ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Inteligencja emocjonalna wskazywana jest jako jedna z wiodących metakopetencji przyszłości, ponieważ jest spoiwem wielu innych, miękkich kompetencji, bez których przyszłość nie istnieje. W świecie, który zgodnie z prognozami, zostanie zdominowany przez sztuczną inteligencję niezwykle ważny będzie udział tej ludzkiej, społecznej i emocjonalnej, której nie osiągnie żaden algorytm inteligencji sztucznej. Udział człowieka w zarządzaniu własnymi emocjami oraz emocjami innych osób na gruncie pozostałych, społecznych umiejętności, czy empatyczna komunikacji już dziś, ale i za kilka dekad będzie nieodzowna.


Cele webinaru
 • Rozpoznanie filarów psychicznej odporności oraz autodiagnostyka swojej kondycji i dobrostanu
 • Poznanie sposobów wzmacniania odporności psychicznej w wymiarze fizjologii, emocji oraz mentalnym
 • Poznanie metod i sposobów zarządzania własną energią
 • Zdefiniowanie inteligencji emocjonalnej oraz praktyczne sposoby jej rozwijania
 • Wzrost świadomości w zakresie tego, jak własne emocje wpływają na nas oraz otoczenie
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, czym jest inteligencja emocjonalna oraz jakie korzyści odniesiesz dzięki rozwijaniu tej umiejętności w odniesieniu do przyszłości i kompetencji niezbędnych w cyfrowym świecie
 • Dowiesz się, co wzmacnia i osłabia psychiczną odporność oraz jak rozwijać swój dobrostan szczególnie w sytuacjach ciągłych zmian oraz progresu technologicznego
 • Doświadczysz 4. Obszarów, które odpowiadają za energię osobistą oraz dowiesz się jak dzięki prostym i sprawdzonym rozwiązaniom budować odporność mentalną
 • Dowiesz się, na czym polega idea empatycznej komunikacji, idea zarządzania emocjami własnymi oraz otoczenia, a także w jaki sposób przekuć negatywny stres (dystres) w ten sprzyjający (eustres)

PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI

Przywództwo przyszłości to obszar dedykowany jest liderom oraz szeroko rozumianej kadrze menedżerskiej. Obszar ten łączy takie zagadnienia jak choćby przywództwo przyszłości oraz oczekiwany model zarządzania przyszłości - Mangement 4.0. Lider 4.0 określany jest dzisiaj mianem skutecznego managera oraz wizjonera. Cechuje go wysoki nacisk na czynnik ludzki, ale także koncentracja na innowacjach. Webinar z przywództwa przyszłości dostarczy Uczestnikom wiedzy, inspiracji oraz umiejętności w zakresie zarządzania pozostałymi pięcioma obszarami kompetencji przyszłości w oparciu o podejście przyszłości, tj. wariant 4.0.


Cele webinaru
 • Zainspirowanie Uczestników do poznania idei nowoczesnego przywództwa, ściśle powiązanego z przywództwem przyszłości oraz kompetencjami przyszłości
 • Dostarczenie wiedzy w zakresie kierunków zmian w takich działaniach menedżerskich jak delegowanie, motywowanie, angażowanie pracowników
 • Zapoznanie Uczestników z ideą stylów menedżerskich nowej generacji
 • Określenie ról przywódcy przyszłości oraz sposobów pozyskiwania nowych nawyków z zakresie przywództwa
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, czym różniły się cztery generacje przywództwa oraz zrozumiesz kierunek zmian w stronę podejścia 4.0
 • Zdiagnozujesz swój styl liderski oraz poznasz jego mocne strony i potencjalne słabości/zagrożenia
 • Poznasz mechanizmy, które pozwolą Ci skutecznie wdrażać kompetencje przyszłości w Twojej Organizacji oraz dowiesz się jak angażować pracowników w zmianę podejścia i przekonań
 • Poznasz podejście, które pozwoli Ci przejść od funkcji menedżera do lidera w zwinnej rzeczywistości
 • Poznasz założenia kreowania kultury współodpowiedzialności i aktywnego podążania za wizją w Twoim zespole

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W ZESPOLE WIRTUALNYM

Pandemia koronawirusa korzystnie wpłynęła na przyspieszoną transformację cyfrową społeczeństw, dostarczyła nowych doświadczeń, m.in. pracy zdalnej. Coraz więcej Firm przekonuje się do zalet tego trybu pracy wespół z modelem hybrydowym, zdaniem ekspertów model pracy zdalnej w niedalekiej przyszłości będzie nie tylko benefitem, ale wiodącym, pełnoprawnym trybem pracy. Globalizacja, czerpanie z mocy synergii różnorodnych i międzynarodowych zespołów rozpoczęło trend współpracy w zespole wirtualnym jako ważnej kompetencji przyszłości. Wyzwaniem dla takiego zespołu jest umiejętność wspólnej pracy, wypracowanie nawyków, które pozwolą realizować cele oraz nie zaburzą tożsamości zespołu.

Cele webinaru
 • Wzrost świadomości w zakresie wyzwań jakie generuje współpraca i komunikacja w wirtualnej/rozproszonej rzeczywistości.
 • Umiejętność efektywnej pracy w szumie komunikacyjnym z naciskiem na wyzwania wirtualnej rzeczywistości.
 • Pozyskanie precyzyjnych rozwiązań w obszarze pracy w różnorodnym środowisku diversity oraz rozpoznanie filarów gwarantujących skuteczną współpracę.
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, co różni współpracę i komunikację w zespole stacjonarnym oraz wirtualnym
 • Poznasz praktyczne narzędzia i komunikatory, platformy, cyfrowe rozwiązania pozwalające budować wysokowydajne i zaangażowane zespoły
 • Poznasz mechanizmy, które wpływają na efektywność pracy w szumie komunikacyjnym oraz pozwolą łączyć zespoły pomimo różnic
 • Dowiesz się, jaką rolę w wirtualnej rzeczywistości pełni komunikacja oraz jak osiągnąć możliwie najwyższy jej wymiar, którego miernikiem jest efektywność współpracy


ZWINNA ADAPTACJA DO ZMIAN

Obszarem, bez którego innowacje, postępujące procesy digitalizacyjne oraz nowe technologie nie mogą istnieć jest umiejętność zwinnej adaptacji do zmian. Kwestionowanie istniejących założeń i dogmatów, nieprzywiązywanie się do status quo to wiodący postulat zmiennej rzeczywistości BANIA. Ponadto, zwinność w procesie adaptacji, świadomość tego, że „jedyne, co stałe to zmiana” wyróżnia tych, którzy gotowi są porzucić wygodę w imię testowania i poszukiwania nowych nisz a także dobrze się w tej zmiennej rzeczywistości poczuć. A to zwykle siła napędowa, która napędza progres zarówno w obszarze rozwoju osobistego jak i w ramach struktur każdej Organizacji.

Cele webinaru
 • Określenie wizji przyszłości – dlaczego nie VUCA a BANIA definiuje obecną i przyszłą rzeczywistość?
 • Rozpoznanie osobistych skryptów, które stanowią siły napędowe i siły hamujące w procesie zmian
 • Wzrost świadomości w zakresie adaptacji do zmiennej rzeczywistości oraz sposobów samodoskonalenia oraz wyznaczania zmian.
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, czym jest zwinna adaptacja do zmian oraz w jaki sposób zwiększać własną elastyczność reorganizacyjną
 • Poznasz założenia Learning Agility w obszarze „change agility”
 • Dowiesz się, czym jest rzeczywistość BANIA oraz w jaki sposób poszukiwać i testować nowe rozwiązania w duchu postulatów zwinności


INNOWACYJNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW

Bieżąca oraz przyszła rzeczywistośćoznacza ciągłą zmianę, nieustanneprocesy samodoskonalenia się, szukaniarozwiązań, które wymakają się utartymschematom, pozwalają wyprzedzićkonkurencję o co najmniej dwa kroki. Najlepiej wyceniane dziś pod względemwartości Organizacje stawiają nainnowacyjność zarówno od stronykreowania rozwiązań (generowaniajakościowych pomysłów, poszukiwanianowych ścieżek i możliwości rozwijaniaproduktów i usług, digitalizowaniaanalogowych procesów) jak i wdrażaniaśmiałych pomysłów i rozwiązań w życie,zyskując tym samym przewagękonkurencyjną. Innowacyjność to takżeswoisty mindset, a zatem umiejętnośćnieoczywistego, nieszablonowegopodejścia do trudności, problemów czywyzwań których na co dzień nie brakuje.

Cele webinaru
 • Poznanie założeń innowacyjności nagruncie kompetencji przyszłości
 • Poznanie założeń myślenia out-of-the-box, tj. twórczego i nieszablonowego podejścia
 • Otrzymanie wskazówek w zakresie sposobów rozwijania twórczego oraz analitycznego myślenia
 • Poznanie założeń tzw. problem solving, tj. technik rozwiązywania złożonych problemów w innowacyjny sposób
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, czym jest myślenie out-of-the-box i poznasz techniki skutecznego rozwijania tego podejścia oraz sposoby poszukiwania nieszablonowych rozwiązań
 • Dowiesz się, gdzie w Twojej pracy przyda Ci się innowacyjność oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Poznasz kroki skutecznego rozwiązywania złożonych problemów, tj., założenia metodologii problem solving
 • Poznasz korzyści, jakie osiągnie Twoja Organizacja dzięki rozwijaniu kompetencji przyszłości jakimi są innowacyjność oraz rozwiązywanie złożonych problemów


CROSSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Nieustająca potrzeba samorozwoju oraz umiejętność tzw. crossowania czyli łączenia umiejętności jest dziś jedną z wiodących kompetencji przyszłości i stoi na czele wielu metodologii, m.in. Learning Agility. Crossowanie umiejętności, czyli zdolność szukania połączeń między kompetencjami oraz sztuka wykorzystywania wiedzy z rozmaitych dziedzin będzie wiodącą kompetencją przyszłości w profesjach i branżach, które wykorzystują i stawiają na szeroki wachlarz kompetencji, czyli wszędzie tam, gdzie pracownicy wykorzystują w swojej pracy przeróżne umiejętności, których wachlarz z czasem będzie się zwiększać i gdzie ważna jest sprawność w tzw. żonglowaniu rozmaitymi kompetencjami w zależności od predyspozycji i zestawu zadań.

Cele webinaru
 • Wzrost świadomości w zakresie metakompetencji przyszłości wykorzystywania oczywistych umiejętności w nieoczywisty sposób
 • Poznanie nowoczesnych sposobów rozwijania kompetencji oraz umiejętność żonglowania nimi
 • Poznanie idei modeli kompetencyjnych I-shaped, T-shaped i M-shaped oraz praktyczne sposoby rozwijania podejścia tzw. transdyscyplinarnego
Korzyści z udziału w webinarze
 • Zdobycie wiedzy na temat rozwoju transdyscyplinarnego podejścia oraz w jaki sposób crossować umiejętności zgodnie z nowoczesnymi modelami kompetencyjnymi
 • Poznanie zalet crossowania umiejętności oraz praktyczne sposoby rozwijania u siebie takiego podejścia
 • Poznanie case studies, które zainspirują Cię do działania i uzmysłowią, jak można zbudować przewagę konkurencyjną dzięki sprawnemu łączeniu rozmaitych kompetencji w zależności od realizowanych zadań


DIGITAL MINDSET ORAZ SPOSOBY ROZWIJANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH POPRZEZ ROZWIĄZANIA „EVENT & CELEBRATION”

Digital Mindset to zbiór kompetencji, postaw, przekonań, które pozwalają zrozumieć technologię oraz zwinnie adaptować się do ciągłych zmian, jakie serwuje progres technologiczny. To także swego rodzaju odwaga z jaką eksplorowana jest cyfrowa rzeczywistość oraz nade wszystko skuteczne korzystanie z dobrodziejstw cyfrowych zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Cele webinaru
 • Poznanie założeń Digital Mindset
 • Poznanie obszarów kompetencyjnych, które składają się na zestaw cyfrowych kompetencji
 • Inspiracja i wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań CERTES „Event & Celebration” które wspierają rozwój cyfrowych kompetencji i podejścia Digital Mindset
Korzyści z udziału w webinarze
 • Zdobycie wiedzy o filozofii Digital Mindset oraz sprawdzenie, czy na co dzień korzystasz z tego podejścia w swojej pracy i życiu zawodowym
 • Zrozumienie korzyści, jakie osiągnie Twoja Organizacja dzięki rozwijaniu kompetencji cyfrowych
 • Poznanie skutecznych rozwiązań CERTES w zakresie rozwijania cyfrowych komptencjiLIDERZY 4 GENERACJI - LEADERSHIP 4.0 MATRIX

Managerowie uważnie obserwujący dynamikę i zmienność otoczenia zadają sobie pytania dokąd to wszystko zmierza, jaka jest/będzie moja rola w takim środowisku, czego ode mnie ono wymaga, co mogę zrobić, by odpowiadać na wyzwania technologiczne i rynkowe, a jednocześnie dbać o swój zespół pracowników. Twórcy modelu Leadership 4.0 wskazują na istotność łączenia czterech kluczowych kompetencji – społecznych, zarządczych, technologicznych i cyfrowych.

Cele webinaru
 • Odczarowanie Leadership 4.0 Matrix – czym jest?
 • W ramach każdej z 4 kompetencji, co uznać za must have, a co za nice to have
 • Uświadomienie różnic między aktualnym stylem zarządczym a Leadership 4.0
 • Identyfikacja zmiany i reagowanie organizacji na nowy model
 • Czy warto i po co?
Korzyści z udziału w webinarze
 • Poznasz model Leadership 4.0 i stojące za nim wyzwania
 • Dowiesz się, jakie podejmuje działania Lider 4 generacji
 • Odpowiesz sobie na pytanie, co jest dla mnie wyzwaniem w realizacji modelu Leadership 4.0
 • Zidentyfikujesz proces zmiany w zarządzaniu i jaka może być reakcja organizacji


RÓŻNORODNOŚĆ POKOLENIOWA A WYZWANIA PRACY ZDALNEJ

W zeszłym roku zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Pandemia światowa nas zaskoczyła i pojawiło się wiele nowych wyzwań oraz trudności. Pracodawcy musieli zmierzyć się z nową formą prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, a pracownicy w wielu przypadkach musieli myśleć o swojej najbliższej przyszłości i bezpieczeństwie finansowym.

Cele webinaru
 • Identyfikacja zalet i wad pracy zdalnej w dzisiejszych czasach
 • Poznanie wpływu pracy zdalnej na efektywność pracy i metod zwiększenia tej efektywności
 • Uświadomienie różnic w odbieraniu pracy zdalnej przez różne pokolenia
 • Porównanie opinii o pracy zdalnej na początku pandemii vs. dzień dzisiejszy
 • Przegląd narzędzi i zwrócenie uwagi na to, które w jakich sytuacjach okazują się skuteczne, a które tylko efektowne
Korzyści z udziału w webinarze
 • Poznasz zalety i wady pracy zdalnej, przez co będziesz mógł porównać je ze swoją aktualną pracą
 • Odkryjesz sposoby i metody na zwiększenie efektywności swojej pracy zdalnej
 • Dowiesz się, w jaki sposób różne pokolenia odnajdują się (lub nie) w pracy zdalnej i dlaczego czasem tak trudno jest się dostosować
 • Dowiesz się, jakie nastroje o pracy zdalnej mieli pracownicy na początku pandemii oraz jak kształtowały się one z upływem czasu


Powiązane produkty

Lista firm uczestnicząca w naszych wydarzeniach:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W V X Z