KATEGORIA: DORADZTWO

Obszar: CIVILITY - kultura szacunku w miejscu pracy

CERTES jako pierwszy w Polsce, wypracował pakiet systemowych rozwiązań edukacyjnych wprowadzających politykę CIVILITY jako kulturowy model relacji społecznych w środowisku pracy. Civility w tłumaczeniu na polski to kultura szacunku w miejscu pracy. To standard relacji międzyludzkich, który buduje nie tylko dobre maniery, ale przede wszystkim kulturę zaufania i współpracy w firmie. Kultura szacunku to solidna podstawa dla budowania podmiotowości pracowników, która skutkuje zwiększeniem ich zaangażowania i przekłada się na wyższą efektywność pracy całej organizacji. Wdrożenie strategii CIVILITY pozwala organizacjom stworzyć kulturę sprzyjającą budowaniu relacji opartych na wzajemnej życzliwości. Firmy, które wdrożyły tę strategię, wyraźnie zauważają, że Pracownicy mają większą motywację i zaangażowanie, że wykazują się większą odwagą i otwartością na zmiany, a progresja wyników biznesowych jest wyższa o 10-15% od średniego poziomu rynku.Dlaczego warto wdrażać kulturę szacunku?

 • Idealny projekt w trakcie zmian, fuzji, gdy tworzy się nowa kultura organizacyjna. Wspomaga zmiany strukturalne, procesowe i organizacyjne.
 • Praca na tym co nas łączy (podobieństwach), a nie na tym co nas dzieli (różnicach)
 • Możliwość stworzenia standardów efektywnej komunikacji i współpracy. Zabezpieczenie przed konfliktami i barierami w relacjach międzyludzkich
 • Kształtowanie atmosfery szacunku i zaufania w pracy
 • Zabezpieczenie przed kryzysem przywództwa w organizacji. Pomoc dla managerów w budowaniu autorytetu wśród załogi
 • Kształtowanie pracy zespołowej, obniżanie negatywnej rywalizacji w zespole
 • Doskonalenie satysfakcji pracowników, Partnerów biznesowych oraz Klientów
 • Podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników i identyfikacji z firmą
 • Usprawnianie procesu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz kreowania innowacji
 • Możliwość swobodnego prezentowania poglądów
 • Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za jakość i rezultaty swoich działań
 • Zabezpieczenie przed działaniami korupcyjnymi, mobbingowymi i dyskryminacyjnymi w firmie

Jak pracujemy nad kulturą szacunku

Nasze podejście realizujemy wykorzystując niekonwencjonalne formy kształcenia. Projektujemy zmiany zapewniając maksymalnie krótki czas dla wdrożenia nowych nawyków i standardów. Nasze rozwiązania przede wszystkim są spójne z przyjętą strategią biznesową. Przykładowe etapy pracy w projekcie.


ETAP 1

Wyłonienie kluczowych obszarów Civility poprzez warsztat strategiczny oraz audyt stanu obecnego AS-IS (ankiety on-line, obserwacje, wywiady). Efektem jest raport z oceny poziomu reprezentacji kultury szacunku w firmie.

ETAP 2

Stan TO-BE – budowanie modelu idealnego, wyznaczenie kierunków zmian, zdefiniowanie zachowań w poszczególnych obszarach (praca warsztatowa z menedżerami i przedstawicielami poszczególnych jednostek).

ETAP 3

Opis polityki Civility , opis standardów zachowań w 3 głównych ramach: komunikacja, współpraca, efektywność. Rezultatem jest dokument obowiązujący wszystkich pracowników firmy.

ETAP 4

Komunikacja i wdrożenie polityki Civility – szkolenia/ warsztaty dla wszystkich pracowników, benchmarki, materiały wideo, e-learning, spotkania.

ETAP 5

Osadzenie polityki Civility, czyli działania mające na celu skrócenie okresu adaptacji pracowników w nowej kulturze organizacyjnej (coaching, action learning, e-learning, badania kultury organizacyjnej, satysfakcji, zaangażowania, raporty compliance).


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!

  Wiadomość


  Przykładowe produkty z kategorii doradztwo