Szkolenia sprzedażowe  Szkolenia sprzedażowe


Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Cele szkolenia

Uczestnik szkolenia „Zarządzanie zespołem sprzedażowym” dowie się, czym charakteryzuje się praca w zespołach rozproszonych, jak zorganizować pracę zdalną zespołu sprzedażowego i jak na co dzień nim zarządzać. Uczestnik przećwiczy narzędzia „twarde” i „miękkie” komunikacji zdalnej w sprzedaży online oraz zasady stawiania wymagań i egzekwowania zadań. Nauczy się prowadzić angażujące spotkania on-line z wykorzystaniem różnych aplikacji. Przećwiczy praktyczne narzędzia menedżerskie tj. modele konstruktywnej informacji zwrotnej i stawianie pytań stymulujących pracownika do działania, definiowanie celów, delegowanie zadań, weryfikowanie / monitoring postępów, rozliczanie z zadań. Dowie się jak motywować do działania, wspierać pracownika w realizacji celów, a także jak radzić sobie z emocjami i stresem oraz jak budować zaufanie i szacunek w zespole. Zdiagnozuje również własny styl zarządzania, pozna inne style oraz dowie się, jak je wykorzystać w danej sytuacji w zarządzaniu sprzedażą.


Korzyści dla uczestnika

 • Efektywne zarzadzanie zespołem sprzedażowym w strukturach rozproszonych
 • Poznanie narzędzi komunikacyjnych i budowanie ducha zespołu w pracy zdalnej i hybrydowej
 • Nauczenie się przekazywania informacji w odpowiedniej formie i udzielania informacji zwrotnej
 • Efektywnie deleguje i wmocni motywację pracowników w pracy on-line
 • Zdobędzie wiedzę, jak zarządzać stresem i emocjami w trudnych sytuacjach

Korzyści dla organizacji

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych w formule zdalnej
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołami z różnych lokalizacji
 • Wzrost wyników sprzedażowych
 • Wzmocnienie więzi pomiędzy liderami a pracownikami rozproszonymi

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Pracujemy warsztatowo – uczestnicy poprzez gry, ćwiczenia, studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, które będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki Firmy i do tego typu sytuacji, z jakim będą spotykać się w swojej pracy managerowie.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300