Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Profesjonalny sekretariat

Cele szkolenia


Office managerowie i pracownicy recepcji są najbliższymi współpracownikami szefów firm. Najważniejsze zadanie profesjonalnego sekretariatu polega na asystowaniu zarządom firm, w szczególności na organizowaniu grafików i zajmowaniu się wszystkimi kwestiami administracyjnymi. Rola pracowników znajdujących się na froncie biur znacznie wykracza poza te czynności, ponieważ mają oni kluczowy wpływ na wizerunek całej firmy. Office manager jest zwykle pierwszą osobą, z którą kontaktuje się Klient. Siła pierwszego wrażenia często determinuje zdanie o firmie. Dlatego więc na pełen profesjonalizm pracowników sekretariatu składają się nie tylko kompetencje organizacyjne, ale również reprezentatywne: uprzejmość, takt i umiejętność nawiązywania relacji.

Celem szkolenia „Profesjonalny sekretariat” jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy oraz wykształcenie/rozwinięcie praktycznych umiejętności w obszarach: skutecznej komunikacji, etykiety biznesowej oraz kontrolowania emocji w stresujących sytuacjach.Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: