Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Udzielanie
informacji zwrotnej

Cele szkolenia

Szkolenie otwarte „Udzielanie informacji zwrotnej” ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie udzielania rzeczowej informacji zwrotnej i konstruktywnych komunikatów dotyczących przyszłych działań. Uczestnicy nabędą umiejętności przeprowadzania wspierających rozmów, budowania zaangażowania i kultury współpracy oraz dowiedzą się jak podnosić efektywność zespołowych działań. Zwiększą także świadomość mechanizmów warunkujących motywację wewnętrzną oraz usprawnią umiejętność udzielania i otrzymywania konstruktywnych informacji zwrotnych, ze szczególnym uwzględnieniem doceniania pracy innych i adekwatnego wyrażania uznania. Ponadto nauczą się słuchać bez wydawania osądów, reagować z odpowiednim wyprzedzeniem i dawać inspirujący – a nie blokujący – feedback.Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: