SZKOLENIA OTWARTE:
OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ


Przez blisko dwie dekady przeszkoliliśmy ponad 60 tysięcy osób w ramach szkoleń z efektywności osobistej. Szkolenia przeprowadzaliśmy w tradycyjnej formie stacjonarnej, online oraz hybrydowo.

Obszar osobistej efektywności diametralnie zmienił się w latach 20. XXI wieku. Ostatnimi laty znacznie wzrosła świadomość dotycząca potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności, stymulowania kreatywnego myślenia oraz zdolności adaptacji do błyskawicznie zmieniających się realiów. Pracując w formule zdalnej lub hybrydowej potrzebujemy nowych kompetencji, w szczególności komunikacyjnych i organizacyjnych.

Oferowane przez nas szkolenia otwarte z zakresu osobistej efektywności dotyczą zarówno sfery zawodowej i prywatniej. Jesteśmy przekonani, że właściwie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi, umożliwi zrealizowanie zamierzonych celów. Zmiany w postawie i nawykach bywają trudne, ale wysiłek włożony w rozwój samego siebie zawsze jest opłacalny.

W 2023 roku z obszaru osobistej efektywności proponujemy otwarte szkolenia na temat uważności (mindfullnes), skutecznej komunikacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania własnym czasem, asertywności, sztuki wystąpień publicznych oraz wzmacniania odporności psychicznej. Podczas szkoleń Uczestnicy poznają zestawy technik i narzędzi, które pomogą zrealizować najambitniejsze cele zawodowe.


Lista aktualnie realizowanych szkoleń otwartych w kategorii „osobista efektywność”

Tytuł
Termin
Forma
Cena

Trening osobistej skuteczności

TBC
TBC

on-line

1390 PLN


Efektywna komunikacja w biznesie

18-19.05.2023
11-12.09.2023

on-line

1390 PLN


Trening uważności, czyli mindfullness at work

TBC
10-11.10.2023

on-line

1390 PLN


Budowanie odporności psychicznej

22-23.05.2023
27-28.09.2023

on-line

1390 PLN


Personal branding – budowanie marki osobistej

25-26.04.2023
17-18.10.2023

on-line

1390 PLN


Asertywna komunikacja

18-19.04.2023
6-7.11.2023

on-line

1390 PLN


Zarządzanie czasem

27-28.04.2023
4-5.10.2023

on-line

1390 PLN


Zarządzanie stresem

20-21.06.2023
18-19.09.2023

on-line

1390 PLN


Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

16-17.05.2023
5-6.09.2023

on-line

1390 PLN


Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

20-21.04.2023
TBC

on-line

1390 PLN

Powiązane produkty