Szkolenia efektywność osobista  Szkolenia efektywność osobista


Train the Trainers

Jeśli chcesz stworzyć arcydzieło, musisz po drodze stworzyć trochę śmieci.
— James Clear

Cele szkolenia


Efektywne prowadzenie szkoleń wymaga umiejętności dokładnej analizy bieżącej sytuacji w grupie oraz elastycznego dostosowywania się do potrzeb uczestników i okoliczności, jednocześnie osiągając zamierzone cele szkoleniowe. Trener o charyzmie, zgodnie z autorami książki "Podręcznik trenera" Witkowskiego i Jarmuża, to osoba skoncentrowana na uczestnikach, potrafiąca zastosować różnorodne metody pracy, mająca wpływ na ich postawy, umiejętności i wiedzę. Szkolenie prezentuje, jak skutecznie projektować atrakcyjne i angażujące zajęcia, jak reagować na atmosferę w grupie oraz jak czerpać z doświadczeń uczestników.


Korzyści dla uczestnika


 • Pozna różnice pomiędzy rolami: trenera wiedzy/ trenera szkoleniowca/ facylitatora/ moderatora
 • Pozna metody i techniki efektywnego przekazywania wiedzy i trenowania umiejętności oraz zmian postaw i zachowań
 • Wesprze innych w formułowaniu celów i planów rozwojowych
 • Przetrenuje konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych
 • Nauczy się, jak rozpoznawać i dostosowywać styl komunikacji oraz formy nauki do różnych typów osobowości ludzi
 • Zapozna się z modelem uczenia się Davida A. Kolba i określi swój profil
 • Prześwietli tajniki organizacji i różnice szkoleń online, webinarów, stacjonarnych, facylitacji itp.
 • Pozna narzędzia trenerskie do diagnozy potrzeb i prowadzenia szkoleń zdalnych
 • Pozna zasady efektywnego organizowania pracy własnej trenera

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększona skuteczność szkoleń
 • Wzrost profesjonalizmu trenerów
 • Lepsze dostosowanie programów szkoleniowych do potrzeb organizacji
 • Zwiększone zaangażowanie uczestników
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Optymalizacja procesów szkoleniowych
 • Adaptacja do współczesnych trendów, w tym pracy zdalnej i szkoleń online
 • Efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wzrost innowacyjności w prowadzeniu szkoleń
 • Podniesienie jakości szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia


  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem zespołem w strukturze rozproszonej (umiejętność).W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300