Szkolenia efektywność osobista


Trening
pewności siebie

Cele szkolenia

Obecny rynek wymaga od pracownika nieustannego rozwoju, a także umiejętności reagowania na zmiany i szybkiego adaptowania się do tego co nas otacza. Podstawą dobrego funkcjonowania w takim świecie jest pewność siebie, świadomość sowich zasobów i umiejętność wykorzystania ich w odpowiednich sytuacjach.

Celem szkolenia „Trening pewności siebie” jest m.in. pokazanie czym jest naturalna pewność siebie i w jaki sposób można ją rozwijać, nabycie umiejętności do budowania wiary we własne możliwości oraz wzmocnienie pracowników różnych szczebli do budowania efektywności i skuteczności.


Korzyści dla uczestnika

 • Odkrywanie własnych zasobów i deficytów do dalszej pracy nad budowaniem pewności siebie
 • Wzmocnienie siebie w sytuacjach, które tego wymagają
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości, motywacji i stawiania celów rozwojowych
 • Nauczenie się pracy z własnymi negatywnymi przekonaniami

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa jakości pracy (lepsze samopoczucie pracowników, poprawa relacji, lepsze radzenie sobie w stresie i sytuacjach trudnych)
 • Wzrost efektywności i wydajność pracowników
 • Poprawa i wzrost skuteczności komunikacji wewnątrz organizacji i z klientami zewnętrznymi
 • Lepszy wizerunek firmy

Program szkolenia

 1. Czym jest dla mnie pewność siebie?
 • Pewność siebie – podejścia do rozwoju i definicje
 • 8 kluczowych składowych pewności siebie
 • Autoanaliza własnych obszarów do pracy nad pewnością siebie
 • Sytuacje w których potrzebuje pewności siebie – mapa
 • 3 kroki do zmiany
 • Pytania caochingowe jako narzędzia do pracy
 1. Praca nad spójnością wewnętrzną
 • Świadomość
 • Zasoby i deficyty
 • Obserwacja i akceptacja
 • Praca nad negatywnym monologiem wewnętrznym:
  • Nie jestem „OK”
  • Nie wolno mi
  • Nie uda mi się
  • Następnym razem
  • Jak zwykle zawaliłem/am

 1. Pozytywne nastawienie – slogan, czy faktyczna zmiana?
 • Zdania wzmacniające
 • Łatwość prezentowania siebie
 • Umiejętność chwalenia się, ale nie przechwalania
 • Praca nad daniem sobie wytchnienia – „wrzuć na luz”
 • Zaufanie do siebie
 • Podstawy pracy z emocjami (lęk, obawa, bezsilność i frustracja)
 1. Reagowanie adekwatne do sytuacji
 • Umiejętność komunikacji:
  • Reagowanie w sytuacji trudnej
  • Reagowanie na krytykę nieuprawnioną
  • Reagowanie na atak werbalny
 • Postawa asertywna w praktyce jako wsparcie pewności siebie:
 • Umiejętne wyrażanie krytyki/opinii/zwracanie uwagi
 • Pewność siebie w ciele/tonie głosu i zachowaniu:
  • Oddech, a sposób mówienia
  • Proste plecy jako podpora pewności siebie
  • Głowa do góry i o czym warto pamiętać budując spójny przekaz
  • Co z tymi rękoma?

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas warsztatu wykorzystamy metody: burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji i symulacji rozmów. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik (umiejętność). W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: