SZKOLENIA:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


Profesjonalizm i kompetencje w zarządzaniu projektami są obecnie jedną z najbardziej pożądanych cech osób poszukiwanych do pracy lub zatrudnionych w wielu branżach. Projekty są realizowane praktycznie w każdej organizacji, zarówno działającej dla zysku, jak i non-profit czy administracji publicznej. Co więcej, wiele wskazuje na to, że trend ten utrzyma silną tendencję wzrostową ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym na całym świecie.

Jak realizować projekty – zwinnie czy tradycyjnie? Które z podejść jest lepsze? Odpowiedź jest niejednoznaczna – to zależy. Tak jak nie ma jednego uniwersalnego narzędzia do cięcia, leku na wszystkie choroby czy potrawy, która zadowoliłaby gusta każdego z nas, tak nie ma jednej, uniwersalnej metodyki zarządzania projektami. Jednakże w przypadku kompetencji niezbędnych do zarządzania projektami, odpowiedź jest jednoznaczna i opisana została w wytycznych kompetencji IPMA. Niezależnie od metodyki stosowanej w organizacji, dobry menedżer projektów musi posiadać wiedzę oraz kompetencje w każdym z trzech obszarów – kontekstu w jakim realizowany jest projekt, ludzi, z którymi musi współdziałać oraz praktycznych narzędzi zarządczych. W konsekwencji, kompetentny menedżer projektów umie dobrać lub łączyć metodykę do projektu, a nie na odwrót. Podobnie jak kompetentny lekarz dobierze terapię do chorego czy profesjonalny narzędziowiec wiertło lub nóż do cięcia danego materiału. A to potwierdza weryfikacja kompetencji, a nie świadectwo umiejętności posługiwania się konkretnym narzędziem.

Każde z podejść metodyk czy narzędzi ma swoje konkretne, szersze bądź węższe, zastosowanie, dlatego przygotowaliśmy szeroką ofertę programów szkoleń dających możliwość rozwoju w różnych kierunkach zarządzania projektami. Przed dokonaniem wyboru zachęcamy do kontaktu z nami w celu doboru najbardziej efektywnego programu szkoleniowego. Przygotowujemy do uzyskania międzynarodowych certyfikatów, szkolimy warsztatowo, a stosowane przykłady i case studies wynikają z wieloletniej praktyki naszych trenerów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami z zakresu zarzadzania projektami: Zarządzanie zespołem projektowym, Optymalizacja zarządzanie procesami wg Lean Management, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Kurs Zarządzania projektami przygotowujący do certyfikacji IPMA, Agile – zwinne zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami metodą SCRUM, czy Zarządzanie projektami PRINCE2. Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru zarządzania projektami


Na czele zespołu, który ma do wykonania złożony i niezwykle ważny projekt, powinna stać osoba zdolna do planowania, jasnego komunikowania oczekiwań, sprawnego wyciągania wniosków i rozdzielania zadań.

Jeśli firma może pochwalić się takim kierownikiem, jest w stanie pozyskiwać nowych klientów, stale się rozwija, tworzy pozytywny wizerunek swojego przedsiębiorstwa. Jeśli takiego specjalisty brakuje, warto pomyśleć o szkoleniach.

Inwestując w szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania projektami, możesz oferować wyższej jakości produkty i usługi w krótszym czasie. Możesz obniżyć koszty pracy i wytwarzania, a zyskać lepsze opinie wśród klientów. Zgrany zespół pod przewodnictwem doświadczonego kierownika projektów, wykona zleconą pracę na czas i zgodnie z planem.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z zarządzania projektami?

Umiejętnością doskonałego zarządzania projektami powinni wykazywać się menedżerowie i kierownicy zespołów, a także kandydaci na stanowiska wymagające umiejętności planowania pracy, rozdzielania zadań, rozliczania pracowników z obowiązków i skutecznego dochodzenia w terminie do założeń planu.

Wiedza z zakresu zarządzania projektami przydaje się pracownikom kierowniczego szczebla w bardzo wielu branżach, a wiele zadań, np. organizowanie targów, dostosowanie firmy do zmian w przepisach prawa, zaplanowanie sieci dystrybucji towarów czy wypuszczenie na rynek nowej aplikacji wymaga czujności doświadczonego kierownika.

Można więc ogólnie przyjąć, że szkolenia z zarządzania projektami stworzono z myślą o przedsiębiorcach i pracownikach firm, którzy chcą czerpać wiedzę od profesjonalistów w zakresie prowadzenia projektów.

Jakie korzyści przyniosą szkolenia Twojej organizacji?

Odpowiednie zarządzanie projektami prowadzi do zamierzonego celu poprzez używanie różnorodnych technik i narzędzi organizujących pracę wielu osób współpracujących nad jednym zadaniem, chociaż wykonujących obowiązki z bardzo różnych obszarów.

Zobacz więcej

Nierzadko projekt wymaga współpracy zespołu IT, prawniczego, kreatywnego, marketingu i PR, sprzedaży i logistyki. Takie kompleksowe działanie kilku, a nawet kilkudziesięciu osób musi być profesjonalnie poprowadzone, by każdy znał swoją rolę i trzymał się ustalonych oczekiwań oraz terminów.

 • Inwestując w szkolenia pracowników z zakresu zarządzania projektami, możesz zauważyć wzrost jakości i efektywności pracy. Przy odpowiednim planie, każdy skupia się na swoim zadaniu i jest rozliczany z rezultatów swojej pracy.
 • Umiejętność przygotowywania dobrych projektów pozwala również na stworzenie szablonów, a te oszczędzają cenny czas w przyszłości. To z kolei przekłada się na wzrost wydajności pracy, zwłaszcza przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi do planowania, komunikacji, przesyłania plików. Zapobiega to przekraczaniu terminów, dyscyplinuje, pozwala czuwać nad przebiegiem prac.
 • Jednocześnie zespół cały czas się rozwija poprzez zdobywanie wiedzy w trakcie szkoleń, ale także podczas pracy z menedżerem, który szkolenie z zarządzania projektami ma za sobą. Wspólna praca poszerza kompetencje zespołu, doskonali procesy biznesowe, powoduje wzrost potencjału intelektualnego pracowników.
 • Mniejsze i rzadsze będą także porażki. Rzadziej będzie dochodzić do przekroczenia terminów albo budżetu. Wypracowanie metod to także lepsza ocena ryzyka i szybsze ograniczanie zagrożeń, które prowadzą do niepowodzenia projektu.
 • Poprawia się także komunikacja w zespole, zarówno dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych, cyfrowych narzędzi, jak również dlatego, że członkowie zespołu będą znali swoje miejsce w danym projekcie, będą wiedzieli, kto udzieli im kluczowych informacji, jak rozliczy z pracy.
 • Sprawne działanie wszystkich działów przedsiębiorstwa i oddawanie kolejnych, dopracowanych produktów klientom, buduje ogromną przewagę nad konkurencją. Sukces pozwala na poprawę sytuacji finansowej organizacji, znalezienie nowych form współpracy, zapewnia godną płacę i pewną pracę poszczególnym członkom zgranego zespołu pracującego nad projektami.


Jakie metody zarządzania projektami poznasz na szkoleniach?

Realizowanie projektów to już codzienność w firmach wielu branż. Istnieje przynajmniej kilkadziesiąt metod zarządzania projektami, które ułatwiają zrozumienie członkom zespołu ich roli w projekcie, komunikację, śledzenie postępów prac i sprawdzenie, czy projekt spełnia wymogi, które wstępnie w planie założono.

Podczas szkoleń z zakresu zarządzania projektami, kursanci poznają takie metody, które najlepiej sprawdzają się w ich branży. Dzięki szerokiej wiedzy na temat metod zarządzania projektami, mogą w swojej pracy czerpać także elementy z poszczególnych metod tak, by stworzyć sposób działania przynoszący najlepsze rezultaty.

Zobacz więcej

Waterfall

Model kaskadowy, czyli Waterfall — szczególnie często używany w branży IT — prosty i efektywny, chociaż mało elastyczny. Opiera się na zasadzie szeregowej, kiedy to każda faza pracy następuje po poprzedniej. Podlega testom i ocenie, ewentualnie jest zmieniana, aż uda się uzyskać założony cel.

Model Waterfall ma sześć etapów:

 1. Określenie wymagań
 2. Analiza
 3. Projektowanie
 4. Implementacja
 5. Testowanie
 6. Konserwacja

Agile

Metoda Agile jest popularna w zespołach opracowujących produkty, programistycznych oraz inżynieryjnych. Zespół cały czas jest nastawiony na rozwój. Przy tym jest dobrze przygotowany i zmotywowany do działania, ale wymaga silnego nadzoru. Zakłada, że przy rozpoczęciu prac nie trzeba definiować zakresu produktu. Prace zostaną zakończone, kiedy projekt zaakceptuje klient.

W ramach Agile istnieją także metody Scrum i Kanban.

SCRUM

Scrum motywuje zespół do uczenia się na podstawie doświadczeń, do samodzielnej organizacji pracy oraz refleksji nad tym, co udało się osiągnąć, lub które działania zakończyły się porażką.

Metoda często znajduje zastosowanie w zespołach, które tworzą oprogramowanie, ale można ją stosować także w innych. Ideą jest udostępnianie produktu użytkownikom, by otrzymać informację zwrotną i czerpać z niej wiedzę o użyteczności, czy też konieczności wprowadzenia zmian.

Lean

Ten system opiera się na zasadach, które pozwalają na zminimalizowanie marnotrawstwa. Skupia się na tworzeniu najwyższej jakości produktów przy maksymalnym wykorzystaniu środków.

Właściwe wdrożenie Lean Management wzmacnia konkurencyjność organizacji, ale przynosi też korzyści w postaci znacznego ograniczenia kosztów działalności, zwiększenia elastyczności, produktywności i poprawę jakości wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług, a nawet ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Kanban

Metoda Kanban służy optymalizowaniu pracy i procesów, by maksymalizować wydajność, a minimalizować marnotrawstwo. Wykorzystuje wizualizację pracy oraz ciągłe doskonalenie procesów na podstawie raportów i analiz. Do wizualizacji procesu służy tablica Kanban, złożona z 3 kolumn: „Do zrobienia”, „W trakcie realizacji” i „Zrobione”.

PRINCE2

PRINCE2 (ang. „PRojects IN Controlled Environments”) to „projekty w sterowalnych środowiskach”. Metoda jest stosowana między innymi przez rząd brytyjski.

Wyróżnia się siedem procesów metodyki PRINCE2

 1. Zarządzanie strategiczne projektem
 2. Przygotowanie projektu
 3. Inicjowanie projektu
 4. Zarządzanie końcem etapu
 5. Sterowanie etapem
 6. Zarządzanie dostarczaniem produktów
 7. Zamykanie projektu

PMBOK

Metoda PMBOK zakłada, że każdy projekt ma swój cykl życia:

 • etap inicjowania (procesy rozpoczęcia) – działania, które definiują projekt,
 • etap planowania (procesy planowania) – ustalenie zakresu projektu, jego celów biznesowych oraz określenie akcji niezbędnych do podjęcia,
 • etap realizacji (procesy realizacji) – wykonanie prac,
 • procesy monitorowania i kontroli – śledzenie postępu prac, działania oceniające wydajność prac, zmiany, by rozwinąć projekt,
 • etap zamknięcia (procesy zakończenia) – rozliczenie projektu, jego efektów i odbiór wyników.

TenStep

Ten Step to metodyka zarządzania projektami, której celem jest zapewnienie kierownikowi projektu niezbędnych elementów, dostosowanych do wielkości realizowanego projektu. Wielki projekt to według tej metody obszerna metodyka, mały projekt — oszczędne i proste rozwiązania.

Wyznaczenie pracy do wykonania:

 1. Wyznaczenie pracy do wykonania
 2. Sporządzenie planu oraz budżetu
 3. Zarządzanie budżetem i harmonogramem
 4. Zarządzanie problemami krytycznymi
 5. Zarządzanie zmianą
 6. Zarządzanie komunikacją
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 9. Zarządzanie jakością
 10. Zarządzanie pomiarami


Programy szkoleń dopasowane do Twoich potrzeb

Jak realizować projekty, aby praca przynosiła rezultaty? Która metoda jest najlepsza, a jaka w ogóle nie sprawdzi się w Twojej branży?

Na te pytania nie sposób znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego podczas szkoleń zarządzania projektami w Certes przedstawiamy różne metodyki zarządzania projektami, bez stawiania na jedną, uważaną za uniwersalną — taka po prostu nie istnieje.

Zobacz więcej

Program szkoleń został tak skonstruowany, aby menedżer doskonale potrafił wybrać sposób działania podczas pracy nad powierzonym jemu i jego zespołowi zadaniem, aby umiał konstruktywnie komunikować się i znał nowoczesne, ułatwiające pracę narzędzia. Dzięki temu nasi kursanci potrafią umiejętnie dobrać metodykę do projektu.

Szkolenia w Certes mają głównie warsztatowy charakter. Na podstawie przykładów z życia kierowników i menedżerów, trenerzy omawiają bardzo różnorodne zagadnienia z zakresu zarządzania projektami. Proponujemy między innymi kursy:

Szkolenia są realizowane stacjonarnie w Warszawie, a także online.