SZKOLENIA:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


Profesjonalizm i kompetencje w zarządzaniu projektami są obecnie jedną z najbardziej pożądanych cech osób poszukiwanych do pracy lub zatrudnionych w wielu branżach. Projekty są realizowane praktycznie w każdej organizacji, zarówno działającej dla zysku, jak i non-profit czy administracji publicznej. Co więcej, wiele wskazuje na to, że trend ten utrzyma silną tendencję wzrostową ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym na całym świecie.

Jak realizować projekty – zwinnie czy tradycyjnie? Które z podejść jest lepsze? Odpowiedź jest niejednoznaczna – to zależy. Tak jak nie ma jednego uniwersalnego narzędzia do cięcia, leku na wszystkie choroby czy potrawy, która zadowoliłaby gusta każdego z nas, tak nie ma jednej, uniwersalnej metodyki zarządzania projektami. Jednakże w przypadku kompetencji niezbędnych do zarządzania projektami, odpowiedź jest jednoznaczna i opisana została w wytycznych kompetencji IPMA. Niezależnie od metodyki stosowanej w organizacji, dobry menedżer projektów musi posiadać wiedzę oraz kompetencje w każdym z trzech obszarów – kontekstu w jakim realizowany jest projekt, ludzi, z którymi musi współdziałać oraz praktycznych narzędzi zarządczych. W konsekwencji, kompetentny menedżer projektów umie dobrać lub łączyć metodykę do projektu, a nie na odwrót. Podobnie jak kompetentny lekarz dobierze terapię do chorego czy profesjonalny narzędziowiec wiertło lub nóż do cięcia danego materiału. A to potwierdza weryfikacja kompetencji, a nie świadectwo umiejętności posługiwania się konkretnym narzędziem.

Każde z podejść metodyk czy narzędzi ma swoje konkretne, szersze bądź węższe, zastosowanie, dlatego przygotowaliśmy szeroką ofertę programów szkoleń dających możliwość rozwoju w różnych kierunkach zarządzania projektami. Przed dokonaniem wyboru zachęcamy do kontaktu z nami w celu doboru najbardziej efektywnego programu szkoleniowego. Przygotowujemy do uzyskania międzynarodowych certyfikatów, szkolimy warsztatowo, a stosowane przykłady i case studies wynikają z wieloletniej praktyki naszych trenerów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami z zakresu zarzadzania projektami: Zarządzanie zespołem projektowym, Optymalizacja zarządzanie procesami wg Lean Management, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Kurs Zarządzania projektami przygotowujący do certyfikacji IPMA, Agile – zwinne zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami metodą SCRUM, czy Zarządzanie projektami PRINCE2. Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru zarządzania projektami