Szkolenia informatyczne


SQL w praktyce

Cele szkolenia


Głównym celem szkolenia „SQL w praktyce” jest poznanie i opanowanie podstaw do swobodnej pracy z językiem SQL. Uczestnik szkolenia nauczy się uniwersalnego języka, który pozwoli z łatwością odnaleźć się w pracy z bazami danych i różnymi ich implementacjami jak np. PostgreSQL, MariaDB, MySQL czy MS SQL Server. Dzięki temu szkoleniu Uczestnik będzie przygotowany do wstawiania, modyfikacji i wyszukiwania danych w bazie danych, tworzenia tabel oraz relacji między nimi. Uczestnik pozna aktualne techniki pracy z MySQL, projektowania oraz wdrażania relacyjnych baz danych. Uczestnik kursu pozna także aspekty optymalnej oraz bezpiecznej pracy z bazą danych.


Korzyści dla uczestnika


 • Nauka posługiwania się poleceniami języka SQL
 • Nauka tworzenia prostych i złożonych zapytań SQL
 • Zrozumienie działania relacyjnych baz danych
 • Pozna podstawy pracy z PostgreSQL, MariaDB, MySQL czy MS SQL Server.
 • Nauka optymalizacja pracy z danymi
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w pracy z bazami danych

Korzyści dla organizacji


 • Dostarczenie pracownikom przekrojowej wiedzy na temat języka SQL
 • Nabycie wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie pracy z bazami danych
 • Polepszenie metodyki pracy pracowników z zakresu pracy z bazami danych
 • Wyższe wyniki biznesowe

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Część teoretyczna obejmie około 20% szkolenia, natomiast część praktyczna pozostałe 80%. Nasze projekty prowadzone są metodami interaktywnymi. Uczestnicy wezmą udział w: ćwiczeniach indywidualnych, case study, symulacjach, burzy mózgów oraz miniwykładach. W trakcie zajęć uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczną, wykonują ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem MS Exce, otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji – poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym