nr POWR.02.18.00-00-0071/16


Projekt pt. „Akcelerator
e-Administracji”

Tytuł projektu


Projekt Akcelerator e-Administracji o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Cel


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Jabłonna, Gmina Wojnicz, Gmina Ryglice, Gmina Wysokie, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Iwkowa jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 8 ww. JST oraz monit procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.16 - 30.06.18.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (261os w tym 190K) przez szkolenia z obszarów
    a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
    b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomości gruntowych
  • przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online w 8 ww. urzędach JST