Szkolenia menedżerskie  Szkolenia menedżerskie


Jedna wizja - wspólne cele
Warsztaty moderowane

Cele szkolenia


Warsztat moderowany oparty o model wykorzystujący metodologię team coachingu, jest jedną z najszybszych i najefektywniejszych metod rozwojowych – zarówno poszczególnych osób jak i całych organizacji.

Warsztaty pomagają:

 • Uwolnić lub jeszcze bardziej rozwinąć potencjał tkwiący zarówno u poszczególnych osób jak i w całym zespole
 • Określić drogę współpracy
 • Odkryć zupełnie nowe i/lub najprostsze rozwiązania

Warsztat moderowany nie jest tym samym co biznesowe konsultacje, a Business Moderator nie jest po to, żeby mówić, jak należy prowadzić biznes.

Oferując nowe rozwiązania i nowe perspektywy Business Moderator pomoże odkryć inspirację i motywację do działania. Jego zadaniem jest słuchanie i zadawanie pytań otwartych, które będą pomagały eksplorować problem i wspólnie wypracowywać optymalne rozwiązanie. Poprzez pytania i odpowiednio dobrane techniki Business Moderator aktywizuje grupę do wymiany myśli i ujawniania stanowisk.


Korzyści dla Uczestnika


 • Współtworzenie zespołu („one team”).
 • Skuteczna komunikacja i wywieranie wpływu (budowanie relacji, korzystanie z różnorodności, docenianie mocnych stron).
 • Skuteczność biznesowa w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
 • Rozwijanie postawy inicjatywy, myślenia innowacyjnego i kreatywności.
 • Poszerzanie perspektywy w kreowaniu rozwiązań poprzez eksperymentowanie i wymianę wiedzy między działami i ludźmi.
 • Kreowanie rozwiązań uwzględniających różne perspektywy, ponad interesami własnymi managera/zespołu/działu.
 • Umiejętność inkluzji i współpracy z odpowiednimi interesariuszami/grupami interesariuszy.
 • Zrozumienie roli i wpływu na zespołowość oraz osiągane wyniki własne i zespołu.
 • Budowanie odporności psychicznej poprzez wzmacnianie więzi, uważność i empatię.

Korzyści dla organizacji


 • Jednolita wizja i cele zespołu dla skierowania działań na wspólne cele organizacyjne.
 • Rozwój potencjału pracowników zwiększający produktywność i efektywność.
 • Kreowanie rozwiązań z różnych perspektyw, zwiększające elastyczność i integrację między działami.
 • Włączanie i korelacja z interesariuszami, budujące pozytywne relacje z otoczeniem.
 • Budowanie odporności psychicznej pracowników, redukujące absencje.
 • Wskazywanie obszarów do doskonalenia w budowaniu relacji dla lepszej harmonii w zespole.
 • Skuteczne podsumowanie szkoleń z ukierunkowaniem na działania dla szybkiej implementacji wiedzy.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia


  Warsztaty prowadzone są w oparciu o metody analityczne i kreatywne oraz metodologię design thinking. Dyskusja ukierunkowana jest na znalezienie rozwiązań w odniesieniu do sytuacji firmy - zarówno w odniesieniu do obecnie realizowanych projektów, jak i z uwzględnieniem nowych potencjalnych działań.

  Metody do wykorzystania podczas warsztatów:

  • Burza mózgów
  • Matryca celów
  • Analiza 5 barier
  • Analiza pomysłów pod kątem: zagrożenia, problemy, ryzyka, wyzwania, potrzeby informacyjne
  • Weryfikacja pomysłów w zakresie: korzyści versus koszty
  • Wybór najlepszych pomysłów
  • Plan działania oparty o zasadę 5 c
  • Prezentacja wybranych pomysłów językiem korzyści  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: