Szkolenia menedżerskie Szkolenia menedżerskie


Budowanie autorytetu lidera

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest rozwój kompetencji menedżerskich Uczestników, szczególnie w zakresie budowania pewności siebie, poczucia wpływu i pozytywnego nastawienia do własnych działań w realizacji zadań i zarządzaniu ludźmi. Odbiorcami szkolenia będą menedżerowie z awansu wewnętrznego, stąd będą także rozwijane ich umiejętności w zakresie budowania autorytetu, wyznaczania i obrony granic w relacjach ze współpracownikami. W obszarze komunikacji w zespole będzie wzmacniana ich postawa asertywna, a także rozwijane umiejętności komunikacji w sytuacji wystąpienia problemu, przekazu informacji zwrotnych, tak, aby chcieli i umieli reagować na to co dzieje się w zespole, w jaki sposób są realizowane zadania i jak zachowują się współpracownicy.


Korzyści dla uczestnika


 • Rozwój postawy i świadomości menedżerskiej
 • Dokonanie diagnozy własnych kompetencji menedżerskich i określenie dalszych działań rozwojowych
 • Opisanie zasad budowania autorytetu w zespole
 • Zdobycie doświadczenia w komunikacji granic przez szefa
 • Zbudowanie postawy i umiejętności w komunikacji asertywnej
 • Rozwinięcie umiejętności pozytywnej perswazji
 • Przećwiczenie zasad przekazu konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Przetrenowanie umiejętności radzenia sobie z manipulacjami

Korzyści dla organizacji


 • Budowanie kultury angażującego przywództwa
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wzmocnienie otwartej komunikacji i współpracy w zespole
 • Kreowanie nowych rozwiązań wpływających na efektywność zespołu
 • Skuteczne wdrażanie zmian w organizacji

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia


  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. Praca w czasie szkolenia oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność). W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Ważnym elementem szkolenia będzie zapisywanie wniosków w INDYWIDUALNYM PLANIE ROZWOJU, co do mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie postawy i trenowanych umiejętności.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: