Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Negocjacje w biznesie

Cele szkolenia


Głównym celem szkolenia otwartego „Negocjacje w biznesie” jest nauczenie Uczestników technik perswazyjnych, w szczególności poprzez trening skutecznej argumentacji. Warsztat pozwoli nabyć biegłość w obszarze efektywnego przekonywania do swoich racji oraz zdobywania poparcia dla własnych celów i pomysłów.

Oprócz ćwiczeń z posługiwania się poszczególnymi technikami, istotna jest także znajomość psychologicznych mechanizmów w kontakcie z Klientem. Wiedza o istocie schematów myślowych i emocji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, ułatwia przekonywanie do swoich racji. Uczestnicy dowiedzą się również jak „obronić” się przed próbą manipulacji oraz jak rozpoznać sytuację, w której rozmówca zamierza użyć mechanizmów perswazyjnych.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: