AKADEMIA ROZWOJU

Filozofia naszego działania opiera się na trzech podstawowych filarach - pracy projektowej, podejściu procesowym i systemowym. Zamiast realizowania samych szkoleń, wyrwanych z kontekstu funkcjonowania całej organizacji i różnych pozaszkoleniowych uwarunkowań dotyczących uczestników, realizujemy Projekty Rozwojowe. Aby program był „rzeczywiście szyty na miarę potrzeb” olbrzymią wagę przywiązujemy do analizy nie tylko potrzeb związanych z rozwojem kompetencji ludzi, ale i funkcjonowania Organizacji. Patrzymy na Organizację jako całość, dostrzegając również jej otoczenie rynkowe. Równolegle do realizowanych szkoleń , prowadzimy wiele działań mających na celu wsparcie wdrażania wiedzy i umiejętności w miejscu pracy, zmian w myśleniu, podejściu do realizowanych zadań, zachowaniach. Długofalowe działania dają większą gwarancję założonych rezultatów na poziomie reakcji, wiedzy, postaw, umiejętności i efektów biznesowych!

Najpopularniejsze programy rozwojowe to min. Leadership, Akademia Menedżera, Zarządzanie Talentami, projekty dla Mentorów i Sukcesorów oraz Coaching. Niezbędnym elementem umożliwiającym zarządzanie wiedzą u naszych klientów jest Platforma Szkoleniowa CERTES.

Metody wykorzystywane w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych to min.: szkolenia, warsztaty, trening on-the job, konferencje, blended learning, mentoring, zadania wdrożeniowe, narzędzia diadnostyczno-rozwojowe, treningi umiejętności, job shadowing, superwizje, coaching indywidualny, coaching zespołowy, action learning, mowy motywacyjne, gry symulacyjne, badanie kompetencji, AC/DC, kursy specjalistyczne, udział w ciekawych projektach, e-learning, webinarium, filmy inspiracyjnej, rotacje stanowiskowe, informacje zwrotne, konsultacje etc.

Obszary tematyczne: