Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Telesprzedaż

Cele szkolenia

Wyzwaniem telesprzedaży jest przede wszystkim sprostanie łatwości odmowy Klienta, co postrzegamy jako zablokowanie potencjalnego spotkania lub prośby o możliwość przesłania oferty lub kontaktu w innym terminie – zarówno przez osobę pośredniczącą i decyzyjną. Celem szkolenia otwartego z telesprzedaży jest uświadomienie handlowcom całego spektrum możliwości docierania do decydentów oraz poznania zestawu reguł wywierania wpływu na Klienta, tak by nie zdecydował się na szybkie zakończenie rozmowy telefonicznej. Uczestnicy szkolenia poznają techniki sprzedaży w formule telemarketingu, które diametralnie różnią się od technik sprzedażowych w formule F2F.

Podczas szkolenia prezentujemy sposoby budowania proklienckiej postawy i analizujemy etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej w formule doradczej. Ponadto kształtujemy umiejętności efektywnej komunikacji przez telefon oraz pomagamy zwiększać sprawność w kontrolowaniu przebiegu dyskusji. W części warsztatowej realizujemy trening technik skutecznego zadawania pytań i aktywnego słuchania. By zredukować ryzyko odrzucenia uczymy jak wzmacniać asertywną postawę – poszerzać zbiór przekonującej argumentacji, która umożliwia łatwiejsze wyrażanie opinii i budowanie zobowiązań. By zwiększyć efektywność w telefonicznej sprzedaży w programie szkolenia oferujemy treningi: wywierania wpływu, języka perswazji i obrony przed manipulacją.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: