Doradztwo KATEGORIA: DORADZTWO


Obszar: Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczno-rozwojowe przeznaczone są głównie do rekrutacji, selekcji oraz tworzenia planów rozwojowych osoby (pracownika) m. in. na podstawie diagnozy profilu osobowości, kompetencji, potencjału, indywidualnego stylu funkcjonowania, stylu myślenia i działania, (de-) motywatorów, cech wyróżniających i naszych ograniczeń oraz rozwoju organizacji na podstawie badania klimatu i kultury organizacyjnej, poziomu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, satysfakcji i zaangażowania pracowników, myślenia projektowego, kultury innowacyjności.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą Broszurą – NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE,
w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu.Poznanie poniższych metodologii i narzędzi diagnostyczno-rozwojowych umożliwia:

 • Badanie kompetencji pracowników (zawodowych i osobistych)
 • Lepsze poznanie siebie (swoich mocnych stron oraz potencjalnych ograniczeń/ wyzwań)
 • Świadomy rozwój potencjału zawodowego i osobistego
 • Skuteczniejsze przezwyciężanie trudności i osiąganie celów zawodowych (planowanie i rozwój kariery zawodowej) oraz celów osobistych
 • Rozszerzanie świadomości, odpowiedzialności, adaptacyjności
 • Doskonalenie komunikacji i współpracy, a przez to osiąganie wyższych efektów biznesowych
 • Badanie klimatu i kultury organizacyjnej, myślenia projektowego i innowacyjnego
 • Wdrożenie wybranych metodologii i narzędzi w organizacji, by wspierać rozwój indywidualny pracowników

Wykaz narzędzi diagnostycznychOdporność psychiczna jest to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją. Determinuje ona nasz sposób reagowania na stres. Odporność psychiczna ma szczególne znaczenie w środowisku biznesowym, gdzie ludzie działają w obliczu wyzwań, zmian, wieloznaczności, niepewności, złożoności (obecna rzeczywistość, czyli VUCA), a co się z tym wiąże - są narażeni na wzmożone odczuwanie stresu i presji. Jest również głównym czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników. MTQ Plus jest najnowszą i rozszerzoną wersją narzędzia psychometrycznego MTQ48 - uznanego na świecie badania Odporności Psychicznej. Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne, poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi oraz sprawdzone praktycznie w warunkach biznesu, edukacji i sportu.

RMP (Reiss Motivation Profile) to naukowy pomiar wewnętrznej motywacji. Diagnozuje podświadome potrzeby, tzw. motywatory, które wpływają na nasze codzienne zachowania i decyzje. Ich zaspokajanie pomaga osiągnąć optimum zawodowej efektywności i życiowej satysfakcji. Jeśli czujemy się zdemotywowani lub wypaleni istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną są niezaspokojone motywatory.

Insights Discovery (ID) to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy. ID wykorzystywane jest zarówno do pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS®). Raport Indywidualny FRIS® pokazuje, jakim informacjom nadajemy największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach, jak myślimy i jak działamy.

Delight Index™ to unikalne narzędzie umożliwiające zdiagnozowanie warunków współpracy pomiędzy pracownikami, a także efektywność prowadzonych działań (klimat organizacyjny). Delight Index™ pokazuje organizację oczami pracowników i umożliwia rozpoczęcie dialogu zdalnego pomiędzy wszystkimi wspomnianymi grupami interesariuszy.

ILM72 - ZINTEGROWANY MODEL PRZYWÓDZTWA. Skuteczne przywództwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami w 21­szym wieku. Istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy wysoką wydajnością a skutecznym przywództwem. LM72 wspiera organizacje i ich zespoły umożliwiając im zbadanie stylu przywództwa na poziomie indywidualnym i zespołowym oraz identyfikacje obszarów, gdzie przywództwo może być bardziej wydajne.

Model Extended DISC® opiera się na pracach Carla Gustawa Junga oraz Williama Moultona Marstona. Podstawą jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: DISC. Istotą modelu jest precyzyjny pomiar natężenia poszczególnych stylów zachowań w potencjale respondenta.

INSIGHTFUL PROFILER™ (IP121) - zaawansowane narzędzie psychometryczne do precyzyjnego pomiaru potencjału kandydatów do pracy, awansu lub sukcesji. Umożliwia ocenę stopnia dopasowania potencjału do wymagań stanowiska i oczekiwań pracodawcy oraz zaprojektowanie zindywidualizowanego planu rozwoju dla pracownika.

Metodologia THOMAS INTERNATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS pozwala na otrzymanie w krótkim czasie klarownych i trafnych wyników opracowanych w formie obszernych raportów bardzo przydatnych m.in. w ocenie potencjału pracowników oraz w zarządzaniu, a także wszechstronnym audycie mocnych i słabych stron zespołu.

Jest narzędziem psychologicznym na nowe czasy - kontekstowym i systemowym. Rozpoznajemy zasoby przywództwa i pomagamy je udoskonalać, zmieniając pracowników w liderów. MindSonar® jest metodą mierzenia i opisywania indywidualnego profilu stylu myślenia, działania, podejmowania decyzji i systemu wartości. Wykorzystuje teorię Spiral Dynamics®. W przeciwieństwie do innych narzędzi psychologicznych dostarcza organizacjom szeroką analizę wartości, kryteriów funkcjonowania oraz stylów myślenia pracowników.

Wyniki wieloletnich badań Gallup Organization wskazują, że najbardziej efektywne są osoby, które znają swoje silne strony i zachowania. Są one w największym stopniu zdolne do opracowania strategii pomagającej im czuć się spełnionymi w życiu prywatnym i zawodowym. Talent definiowany jest jako naturalna predyspozycja w zakresie działania, myślenia i odczuwania.

AC/DC jest metodą diagnozy aktualnych kompetencji pracowników bądź kandydatów na pracowników w procesie rekrutacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Asesorzy obserwują kandydatów, oceniają w jakim stopniu ich kompetencje odpowiadają oczekiwaniom na danym stanowisku.

Wywiad Behawioralny Ustrukturyzowana forma prowadzenia rozmowy zorientowana na poznanie przykładów z przeszłości zawodowej, będących odniesieniem do aspektów badanych kompetencji w zakresie myślenia projektowego.

Test kompetencyjny to ustrukturyzowana forma sprawdzenia kompetencji w zakresie myślenia projektowego. Każda kompetencja powinna zostać zbadana odrębnie i kilku pytaniach. Wymaga przygotowania odpowiednich pytań do każdej kompetencji.


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!

  Zgody i informacje

  Przykładowe produkty z kategorii doradztwo