Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Budowanie odporności psychicznej

Cele szkolenia

Głównym celem otwartego szkolenia „Budowanie odporności psychicznej” jest dostarczenie wiedzy umożliwiającej pracę nad mentalną równowagą w wymagającym środowisku pracy. Podczas szkolenia przybliżamy koncepcje rozwoju siły i odporności psychicznej, zwiększamy świadomość dotyczącą metod działania w trudnych sytuacjach i radzenia sobie z przeciwnościami. Uczestnicy wspólnie z trenerem/trenerką omówią i przećwiczą model 4C.

Podczas praktycznego warsztatu każdy Uczestnik ma możliwość pracować nad zwiększaniem pewności siebie i wykorzystać świeżo nabytą wiedzę teoretyczną tak, by posłużyła do dalszego rozwoju i obrania najkorzystniejszego kierunku.
Program szkolenia

Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: