Szkolenia obsługa klienta

Profesjonalna obsługa Klienta w salonie

Cele szkolenia

Szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta w salonie” jest skierowane do wszystkich, którzy na co dzień obsługują klientów w salonach, gdzie szczególnie w okresie pandemii uległy zmianie standardy. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę i umiejętności z zakresu budowania postawy proklienckiej oraz doskonalenia jakości obsługi klienta. Uczestnicy uporządkują dotychczasową wiedzę ze wskazaniem na wykorzystywanie mocnych stron. Dowiedzą się, jak budować pozytywne doświadczenia klienta poprzez odpowiedna komunikację i stosowanie technik. Uświadomią sobie własną rolę w budowanie lojalności i satysfakcji Klienta.


Korzyści dla uczestnika

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności prowadzenia rozmów w Klientami w salonie
 • Zamiana działań intuicyjnych na działanie w pełni świadome i kontrolowane
 • Podniesienie pewności siebie i wzmocnienie poczucia własnej sprawczości w kontakcie z Klientem
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze Klienta

Korzyści dla organizacji

 • Dbałość o jakość obsługi Klienta w salonie
 • Większa satysfakcja Klientów z obsługi
 • Wyższe wyniki biznesowe
 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej
 • Budowanie wizerunku organizacji

Program szkolenia 1. Zarządzanie emocjami podczas rozmowy z Klientem
 • Wyzwalacze emocji – co uruchamia mnie do np. niekontrolowanego wybuchu emocji?
 • Model 7. Kroków radzenia sobie z emocjami własnymi oraz Klientów
 • Czym jest konflikt i w jaki sposób nie doprowadzać do eskalacji konfliktów
 • Techniki, które pozwalają przywrócić merytoryczny ton rozmowie

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Zanim zaczniemy szkolenia kluczową sprawę jest analiza potrzeb szkoleniowych – poznanie procesu obsługi, obowiązujących standardów/ dokumentacji, badania „tajemniczy klient”, zmian i wyzwań przed jakim stoi Dział Obsługi klienta. Najczęstsze metody szkoleniowe przygotowane w oparciu o wyniki analizy potrzeb to: analiza przypadków, odgrywanie ról, scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje, testy. Główny nacisk zostanie położony na zebranie obecnej sytuacji związanej ze standardami jakości obsługi klienta, analizą procesów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań oraz symulowanie rozmów z klientami na forum, w parach, z pełną analizą i feedbackiem. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik/ modeli na profesjonalna obsługę klienta (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: