„Lubelski Akcelerator Aktywizacji Zawodowej”

Numer: FELU.09.04-IP.02-0129/23


Zadania realizowane w ramach projektu:


 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • udział w certyfikowanych kursach kwalifikacji zawodowych;
 • udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych;
 • udzielenie wsparcia w postaci instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną;
 • szkolenie z zakresu działań świadomościowych dla osób pracujących;
 • szkolenie z zakresu wzmacniania kompetencji kadry zarządzającej.

Grupa docelowa:  


Projekt zakłada udział 72 kobiet dorosłych w tym 36 długotrwale bezrobotnych i 36 biernych zawodowo z terenów województwa lubelskiego oraz 6 osób pracujących w tym 3 kobiet oraz 3 mężczyzn z terenów województwa lubelskiego. 36 uczestników projektu ma być w wieku 18-29 lat.

Cel projektu:


Celem głównym projektu jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Rezultaty projektu: 


 • Planowane rezultaty projektu:
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 55 uczestników projektu
 • Podjęcie zatrudnienia przez min. 36 uczestników projektu
 • Podjęcie kształcenia lub szkolenia po opuszczeniu programu – 12 osób
 • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn – 6 uczestników projektu

Całkowita wartość Projektu:1 308 544,42 zł


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 202 820,24 zł


#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie