SZKOLENIA ONLINE - WEBINARY


Wydawać by się mogło, że cały świat się zatrzymał.

A on wciąż jednak trwa, choć w nowych i ogromnie nieprzewidywalnych warunkach. W oparciu o wieloletnie doświadczenia nasze i naszych specjalistów: psychologów, ekonomistów, socjologów, informatyków, a także ekspertów zarządzania kryzysowego, stworzyliśmy KATALOG OTWARTYCH SZKOLEŃ ONLINE oraz CYKLI SZKOLENIOWYCH.BADANIE KOMPETENCJI HRBP
OCENA 360 STOPNI
WG JOSHA BERSINA

Jak zaplanować rozwój pracowników działu HR
dostosowany do potrzeb rynkowych?Anna Bugalska
Autorka koncepcji rozwoju HR i HRBP wg badania Bersina
Praktyk | Konsultant badania 360

1 miejsce gazeta finansowa


ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI IPMA


Zdobądź Certyfikat Zarządzania Projektami IPMA w Akredytowanej Jednostce Szkoleniowej CERTES
Trenerzy prowadzący:

Magdalena Guillet i Paweł Pietras


Nasi Klienci


Szkolenia dla firm


Kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania firmy. Za każdym procesem w przedsiębiorstwie stoją bowiem ludzie. Od ich umiejętności i kwalifikacji zależy efektywność, doskonałość operacyjna, wydajność i wizerunek organizacji oraz jakość oferowanych przez nią produktów i usług. Zaangażowani, profesjonalni i dobrze przygotowani do realizacji swoich obowiązków pracownicy są najważniejszym aktywem każdego przedsiębiorstwa. Inwestycja w ich umiejętności oraz motywację przynosi firmom szybki zwrot o długofalowych i kompleksowych efektach biznesowych.

Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe wymagają stałego podnoszenia kompetencji. Oferujemy szkolenia dla firm prowadzone przez wyselekcjonowanych trenerów, którzy legitymują się doświadczeniem praktycznym, szeroką wiedzą specjalistyczną i zdolnościami jej przekazywania. Program kursów obejmuje zagadnienia z zakresu umiejętności miękkich, skuteczności sprzedaży, rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami i procesami. Przygotowaliśmy również propozycje dla liderów biznesu, decydentów oraz kadry menedżerskiej firm i administracji publicznej. Nacisk położony został w nich na podnoszenie sprawności organizacji oraz budowanie jej kluczowych kompetencji i przewag konkurencyjnych.

Szkolenia dla firm dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i problemów, przed którymi staje przedsiębiorstwo w okresach zmian, nowych wyzwań i zredefiniowanych celów. Bazujemy w nich na nowoczesnych metodach o udowodnionej skuteczności. O standardzie szkoleń świadczą licencje przyznane przez uznane jednostki certyfikacyjne. Zakres naszych zadań obejmuje również pozyskiwanie dofinansowań.

 

Skontaktuj się z nami!


Certes Sp. z o.o.
Hafciarska 11
04-704 Warszawa
: kontakt@certes.pl
: szkolenia@certes.pl
: +48 22 357 33 00
: +48 22 353 82 20


WIĘCEJ
 

Skontaktuj się z nami!


Certes Sp. z o.o.
Hafciarska 11
04-704 Warszawa
: kontakt@certes.pl
: szkolenia@certes.pl
: +48 22 357 33 00
: +48 22 353 82 20


WIĘCEJ