1 / 1

Nasi Klienci


Szkolenia dla firm


Kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania firmy. Za każdym procesem w przedsiębiorstwie stoją bowiem ludzie. Od ich umiejętności i kwalifikacji zależy efektywność, doskonałość operacyjna, wydajność i wizerunek organizacji oraz jakość oferowanych przez nią produktów i usług. Zaangażowani, profesjonalni i dobrze przygotowani do realizacji swoich obowiązków pracownicy są najważniejszym aktywem każdego przedsiębiorstwa. Inwestycja w ich umiejętności oraz motywację przynosi firmom szybki zwrot o długofalowych i kompleksowych efektach biznesowych.

Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe wymagają stałego podnoszenia kompetencji. Oferujemy szkolenia dla firm prowadzone przez wyselekcjonowanych trenerów, którzy legitymują się doświadczeniem praktycznym, szeroką wiedzą specjalistyczną i zdolnościami jej przekazywania. Program kursów obejmuje zagadnienia z zakresu umiejętności miękkich, skuteczności sprzedaży, rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami i procesami. Przygotowaliśmy również propozycje dla liderów biznesu, decydentów oraz kadry menedżerskiej firm i administracji publicznej. Nacisk położony został w nich na podnoszenie sprawności organizacji oraz budowanie jej kluczowych kompetencji i przewag konkurencyjnych.

Szkolenia dla firm dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i problemów, przed którymi staje przedsiębiorstwo w okresach zmian, nowych wyzwań i zredefiniowanych celów. Bazujemy w nich na nowoczesnych metodach o udowodnionej skuteczności. O standardzie szkoleń świadczą licencje przyznane przez uznane jednostki certyfikacyjne. Zakres naszych zadań obejmuje również pozyskiwanie dofinansowań.

 

Skontaktuj się z nami!


Certes Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 552C
03-994 Warszawa
: kontakt@certes.pl
: szkolenia@certes.pl
: +48 22 357 33 00
: +48 22 353 82 20


WIĘCEJ
 

Skontaktuj się z nami!


Certes Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 552C
03-994 Warszawa
: kontakt@certes.pl
: szkolenia@certes.pl
: +48 22 357 33 00
: +48 22 353 82 20


WIĘCEJ
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy