Szkolenia sprzedażowe  Szkolenia sprzedażowe


Sprzedaż online

Cele szkolenia

Handel elektroniczny (e-commerce) jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem w Polsce. Obecnie bardzo wiele Organizacji podejmuje decyzje bądź o całkowitym przeniesieniu biznesu do rzeczywistości cyfrowej, bądź o prowadzeniu biznesu w dwóch wymiarach: zarówno w obszarze sprzedaży tradycyjnej jak i wykorzystując dodatkowo potęgę e-commerce. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wariant hybrydowy, tj. wsparcie nowoczesnymi kanałami sprzedaży tego tradycyjnego modelu, który nadal pełni rolę wiodącego i z perspektywy specyfiki branży, prędko się to nie zmieni. Obecnie e-commerce jest kojarzone przede wszystkim z różnorodnymi platformami zakupowymi, serwisami aukcyjnymi. Warto wspomnieć, że takie inicjatywy to obecnie, z racji możliwości rynkowych, jedynie fragment działalności w sektorze e-commerce. Specjaliści są zgodni co do tego, że znaczącą dziś rolę odgrywają także programy partnerskie, social media, fora internetowe czy aplikacje telefoniczne.

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania potęgi i możliwości rozwiązań sprzedażowych z wykorzystaniem najprężniej rozwijającego się sektora e-commerce. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zwiększyć skuteczność działań sprzedażowych wykorzystując nowe rozwiązania, które wspierają takie procesy jak m.in. docieranie do nowych Klientów, lokalizacja obecnych, wykorzystanie rozwiązań cyfrowych.


Korzyści dla uczestnika

 • Dowie się, co stoi za transformacją obsługową na przestrzeni ostatnich lat
 • Pozna dobre praktyki z zakresie pracy z Klientem na wszystkich punktach styku Klienta z Instytucją (sprzedaż, serwis pozakupowy, obsługa reklamacji etc.) w duchu podejścia Customer Experience
 • Dowie się, jak zaprojektować procesy obsługowe w swojej Firmie, tak aby wykorzystywać nie tylko kanały analogowe, ale i digitalne
 • Dowie się czym jest e-commerce i jak wykorzystać dobre praktyki w zakresie e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem postulatów dostępności

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie dobrych praktyk w zakresie Customer Experience
 • Lojalizacja Klientów poprzez nowoczesny model obsług
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki wykorzystaniu rozwiązań e-commerce
 • Digitalizacja i automatyzacja procesów obsługowych, dzięki czemu Klient zyskuje czas a Organizacja zadowolonego Klienta przy optymalizacji kosztów

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla osób, które na co dzień zajmują się sprzedażą zarówno w obszarze B2C jak i B2B. Uczestnicy dowiedzą się jakie istnieją obecnie możliwości docierania do Klienta, promowania Marki oraz sprzedaży z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych oraz nowoczesnych rozwiązań wywodzących się z e-commerce. Ponadto, program dedykowany jest handlowcom, którzy obserwują zmiany rynkowe oraz dostrzegają to, że tradycyjne kanały sprzedaży nie przynoszą już tak wysokich efektów. Poszukują jednocześnie inspiracji do zwiększania możliwości dotarcia do Klienta oraz zwiększenia ilości realizowanych kontraktów. Szkolenie odbywa się w formule interaktywnego warsztatu, gdzie aktywny udział Uczestników szkolenia sięga ok. 80% czasu trwania szkolenia. Podczas szkolenia Uczestnicy wezmą udział w szeregu symulacji, case-studies, gier ukazujących realia rynkowe w zakresie perswazji i pozyskiwania przychylności decydentów.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: